Трансфертне ціноутворення (ТЦО). Аналіз змін з 1.01.2018 (Закон № 2245)! Нові старі проблеми

Елена Вознюк
1750 грн.
Зарегистрироваться
Киев, метро «Дарница», ул. А. Малышко, 1 гостиница Братислава


Елена Вознюк

Партнер «NEXIA DK. Auditors & Consultants» (налоговые, аудиторские и юридические услуги). Президент украинского подразделения Международной Фискальной Ассоциации (IFA). Член Общественного Совета при ГФС Украины.

До окончания регистрации осталось
4 дня
Зарегистрироваться
Программа
Семинар
Законодательство

Трансфертне ціноутворення (ТЦО). Аналіз змін з 1.01.2018 (Закон № 2245)! Нові старі проблеми

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ по ТЦО з 1 січня 2018 року (Закон № 2245)!

1. Зміни в критеріях пов’язаності — пов’язаність через бенефіціарного власника.

2. Операції між нерезидентом і його постійним представництвом контролюються за загальними правилами.

3. Обсяг контрольованої операції визначається не за договором, а у відповідністю із принципом «витягнутої руки».

4. Доповнено перелік інформації, яка повинна міститись у Документації з ТЦУ.

5. Уточнено порядок взаємного узгодження ціноутворення для цілей ТЦУ.

6. 30% коригування поширюється не лише на операції з НПЮ, а і на операції з контрагентами специфічної организаційно-правової форми.

7. Змінений перелік низько-податкових юрисдикцій, перелік організаційно-правових форм в розрізі країн — як застосовувати по-новому.

ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦО. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені.

ЗВІТ по ТЦО! Підготовка та перевірка звіту.

8. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
 • Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації про КО (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Пакет документації для цілей ТЦО, як підготувати функціональний аналіз.

9. ЗВІТ по ТЦО! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Перевірка звіту по ТЦО.
 • Аналіз основних помилок при складанні Звіту. Аналіз Порядку.
 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції. Проблемні питання при заповненні.
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО.
 • Документація та звіт: як підготувати самостійно.
 • Які документи потрібно мати?

10. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика ТЦО. Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО.
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

11. КОРЕГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

 • При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана.
АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) за 2017 та на 2018!

12. ! Повний аналіз змін Податкового кодексу та інших законодавчих актів стосовно ТЦО.

13. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • Специфіка для посередників при ТЦО.
 • «Нестиковки» формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 • ТЦО 2018: під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 150 млн грн., а з 1 контрагентом від 10 млн грн.
 • Подача звіту, документів: що по новим правилам?
 • Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦО.

14. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
  Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними. Пов’язаність через бенефіціарного власника.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

15. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ (КО). ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Нові правила 2018!

 • Зміни 2018 року! Зміни 2016 та 2017.
 • Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.
 • Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн — дохід. 10 млн грн замість 5 млн грн — обсяг КО за рік).
 • Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
 • Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
 • Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
 • Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
 • Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, НМА та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.
 • Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
 • Операції з посередниками-нерезидентами.
  Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т. ч. якщо вони є «штучними»).
 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Змінений перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
  Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються — з якої дати набирає чинності.
 • Чи застосовується ТЦО при роботі з «низько-податковими» суб’єктами, зареєстрованими в «високо-податкових» юрисдикціях?

16. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій.
 • Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
 • Практичні рекомендації.

17. МЕТОДИ ТЦО.

 • Зміни в методах ТЦО: метод чистого прибутку, принцип групування.
 • Методи ТЦО. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Пріорітетність методів ТЦО. Послідовність використання методів по ТЦО.
 • Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
 • Ціна та показники рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 • Уточнено показники рентабельності для 2 — 4 методів ТЦУ.
 • Метод порівняльної контрольованої ціни - пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару.
  Перелік бірж та біржового товару
  (Постанова КМУ № 616), як застосовувати стосовно 2016 року.
 • Приклади застосування методів ТЦО до операцій.
 • Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

18. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності — ціна / рентабельність визначається на рівні медіани, нижнього / верхнього квартилю при самостійному коригуванні.
 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура КМУ.
 • Приклад побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.
  Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.

19. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Розширено перелік джерел інформації.
  Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
  Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства.
  Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
 • Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA, AMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦО: «+" та «-». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦО.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

20. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

21. Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

22. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод. Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

23. Що потрібно робити, щоб мінімізувати ризики.
«Виведення операції з-під ТЦО»: законодавство, м/н практика. Приклади. Ризики.

24. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
 • Погашення зобов’язання перед поручителем.
 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.
 • Майновий внесок до статутного капіталу.
ПЕРЕВІРКИ ТЦО. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

25. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
 • Підстави для перевірки: зміни.
 • Порядок та особливості проведення.
 • Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!

26. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

27. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

28. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 • Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
 • Корегування щодо операцій 2013 — 2014 років за старими правилами.

29. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Процедура.
 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін згідно Постанови КМУ.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

30. СУДОВА ПРАКТИКА по ТЦО! Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.

 • Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення КО до звіту.
 • Пов’язаність осіб.
 • НПЮ (Грузія, Швейцарія). LLP.
 • Посередницькі договори.
 • Неподання Документації. Не звітування.
 • Щодо штрафів
ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила!
 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації…
 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 мінімальних зарплат.
  Неподання звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу — 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
  Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт — 1 прожитковий мінімум за кожен день.
  Несвоєчасне подання документації — 2 прожиткових мінімуми за кожен день.
 • За помилки у Звіті, незадекларовані, невключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 мін. зарплат). Специфічні ситуації.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 мін. зарплат).
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015, 2016, 2017 та 2018 року!
 • Специфічні ситуації.
Регламент

9.00–9.30 Регистрация
9.30–16.30(17.00) Семинар

В стоимость входит
 • 6–7 часов обучения на семинаре;
 • консультации (в т. ч. индивидуальные) экспертов;
 • ответы на интересующие Вас вопросы,
 • аналитические материалы к семинару;
 • обед в ресторане,
 • кофе-брейки (утренний кофе + в перерывах);
 • деловые аксессуары;
 • сертификат.Условия участия

До окончания регистрации осталось

Групповые скидки

2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 1750 грн. 0 грн. 1750 грн.
У вас есть промо-код?
Следите за промокодами на FB странице:
0 грн.
Сумма к оплате (на 19.02.2018) 1750 грн. (1750 грн.)

Время и место проведения:
Киев, метро «Дарница», ул. А. Малышко, 1 гостиница Братислава
23 февраля 2018
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 313-96-80, (063) 880-33-13

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44, (050) 313-96-80, (063) 880-33-13

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA