Трансфертне ціноутворення (ТЦО)

Нові старі проблеми. Зміни 2018. Перспективи змін 2019!
2150 грн.
Зарегистрироваться
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності").

ВСЕ О ТЦО 2018-2019

В правила работы по ТЦО регулярно вносятся коррективы и изменения. Чтобы не попасть под штрафные санкции, нужно быть в курсе всех нововведений. Разобраться в спорных ситуациях. Соответствовать обновленным требованиям. Привести документацию в соответствие новым стандартам. Всему этому вы сможете научиться на семинаре по ТЦО. В программе – только самые актуальные правила и требования, а также перспективы 2019. Все, что вам нужно знать о ТЦО сегодня.


4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ 2018-2019

Разобраться в актуальных изменениях по ТЦО, учесть перспективы 2019 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

Досконально изучить новые правила игры и переключиться на них без потерь.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТЦО

Научиться оформлять отчетную документацию в соответствии с новыми требованиями.

МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

Изучить судебную практику спорных ситуаций и избежать нежелательных рисков.

Для кого предназначена программа

Бухгалтеры – чтобы привести работу по ТЦО и документацию в соответствие новым требованиям и правилам.

Собственники компаний, которые выполняют контролируемые операции, - чтобы быть в курсе новых правил и ограничений.

 Юристы, которые хотят разобраться в судебной практике решения спорных ситуаций по ТЦО.


Елена Вознюк
 • Партнер "NEXIA DK. Auditors & Consultants".
 • Президент украинского подразделения Международной Фискальной Ассоциации (IFA).
 • Член Общественного Совета ДФС.
 • Опыт работы в ведущих международных юридических и аудиторских фирмах (PwC, ОМП, Ulysses и Magisters, директор департамента международного налогообложения Baker Tilly).

В ПРОГРАММЕ
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

Новые правила, требования и их разъяснения.

ИЗМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТЦО

Анализ каждого метода и примеры использования.

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ ПО ТЦО

Порядок и особенности проведения, новые сроки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ

Штрафные санкции по новым правилам.

До окончания регистрации осталось
21 день
Зарегистрироваться
Программа
Семинар
Законодательство

Трансфертне ціноутворення (ТЦО). Нові старі проблеми. Зміни 2018. Перспективи змін 2019!

ПЕРСПЕКТИВНІ ЗМІНИ по ТЦУ 2019 року!

! Зміни в ст. 39 ПКУ по плану BEPS.
! Зміни в ст. 39 ПКУ по ПнВК (податку на виведений капітал).

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ по ТЦУ 2018 року (Закон № 2245)!

1. Зміни в критеріях пов’язаності – пов'язаність через бенефіціарного власника.
2. Розширено види контрольованих операцій. 
Операції з нерезидентами специфічних ОПФ.
3. Обсяг контрольованої операції визначається не за договором, а у відповідністю із принципом «витягнутої руки».
4. Операції між нерезидентом і його постійним представництвом
 контролюються, за загальними правилами.
5. Доповнено перелік інформації, яка повинна міститись у Документації з ТЦУ.
6. Уточнено порядок взаємного узгодження ціноутворення для цілей ТЦУ.
7. При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медиана
(навіть щодо попередніх звітних періодів).
8. 30% коригування поширюється не лише на операції з НПЮ, а і на операції з контрагентами специфічної организаційно-правової форми.
9. Змінений перелік низько-податкових юрисдикцій, перелік організаційно-правових форм в розрізі країн – як застосовувати по-новому.
10. Нові штрафні санкції для ТЦУ.

АНАЛІЗ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА по ТРАНСФЕРТНОМУ ЦІНОУТВОРЕННЮ (ТЦО) за 2017, 2018 ТА НА 2019!

11. ! Повний аналіз змін Податкового кодексу та інших законодавчих актів стосовно ТЦО.

12. Старі проблеми на новий лад:

 • Робота через посередника-прокладку, форвардні ф’ючерсні контракти.
 • Специфіка для посередників при ТЦО.
 • "Нестиковки" формулювань оновленого ПКУ: як по-новому порахувати суму для ТЦО.
 • ТЦО 2018: під ТЦО попадають ті, чий загальний оборот 150 млн грн., а з 1 контрагентом від 10 млн грн. 
 • Подача звіту, документів: що по новим правилам?
 • Нові правила процесу проведення перевірок по ТЦО.

13. ПОВ’ЯЗАНІ ОСОБИ.

 • Визначення та критерії пов’язаних осіб. Як визначати пов’язаність в «ланцюгу» контрагентів.
 • Приклад розрахунку прямого та опосередкованого контролю.
 • Уточнення визначення контрольованих операцій між пов’язаними особами з застосуванням «штучних» непов’язаних посередників.
 • Розкриття інформації про пов’язаних осіб.
 • Розширено визначення поняття пов’язаності. Надання позики / фін. допомоги у суттєвому обсязі робить осіб пов’язаними.
 • Пов’язаність через кредитування.
 • Пов’язаність через бенефіціарного власника.
 • Пов’язаність через КБС.
 • Можливість самостійного визначення осіб пов’язаними в ТЦО. Наслідки для платників.
 • Право ДФС визначати пов’язаність через суд.

14. КОНТРОЛЬОВАНІ ОПЕРАЦІЇ (КО). ІДЕНТИФІКАЦІЯ та їх ВИЗНАЧЕННЯ. Критерії. Нові правила 2018!

 • Зміни 2018 року! Зміни 2016 та 2017.
 • Контрольовані операції. Умови контрольованих операцій. Критерії пов’язаності.
 • Ідентифікація кола операцій для ТЦО.
 • Визначення КО. Критерії визнання контрольованих операцій.
 • Порогові показники КО змінено (150 млн грн замість 50 млн грн – дохід. 10 млн грн замість 5 млн грн – обсяг КО за рік).
 • Уточнено період здійснення зіставних операцій (протягом звітного періоду / протягом попередніх декількох періодів).
 • Передбачається використання фінансових показників зіставних компаній замість рентабельності окремої операції.
 • Запроваджено критерії зіставних компаній (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів / дочірніх компаній).
 • Розширено види КО. Операції з нерезидентами, які не сплачують корпоративний податок.
 • Специфічні ситуації.
  Уступка права вимоги. Порука. Прощення боргу.
 • Посередники. Операції з посередниками-нерезидентами. 
  Ігнорування непов’язаних посередників у ланцюгу операцій (в т.ч. якщо вони є "штучними").
 • Спеціальні правила для обґрунтування КО на підставі ф’ючерсних форвардних контрактів (за датою контракту, а не за датою операції).
 • Запровадження принципу групування КО (за довгостроковими договорами, з нематеріальними активами, НМА та інше), розподілу доходів та витрат, пов’язаних з КО.
 • НЕРЕЗИДЕНТИ. Змінений перелік «НИЗЬКО-ПОДАТКОВИХ» ЮРИСДИКЦІЙ (НПЮ) від КМУ.
 • Новий перелік організаційно-правових форм нерезидентів, операції з якими контролюються – з якої дати набирає чинності.
 • Чи застосовується ТЦО при роботі з "низько-податковими" суб’єктами, зареєстрованими в "високо-податкових" юрисдикціях?
 • Нові роз’яснення ДФС по КО.

15. СПІВСТАВНІ ОПЕРАЦІЇ.

 • Співставність (внутрішня та зовнішня) умов операцій. 
  Визначення внутрішніх та зовнішніх співставних операцій.
 • Критерії співставності. Пріоритетність внутрішніх над зовнішніми співставними операціями.
 • Де їх шукати? Як застосовувати? Проблеми пошуку співставних операцій.
 • Корегування для приведення операцій до рівня співставних.
 • Практичні рекомендації.

16. МЕТОДИ ТЦО.

 • Зміни в методах ТЦО: метод чистого прибутку, принцип групування.
 • Методи ТЦО. Алгоритм вибору методу (найбільш доцільного). Вибір сторони для дослідження.
 • Пріорітетність методів ТЦО. Послідовність використання методів по ТЦО.
 • Як обгрунтувати неможливівсть застосування 1–3 методів?
 • Аналіз кожного методу (відмінність української версії від ОЕСР). Сфера їх застосування.
  Сутність аналізу, опис процедури, що здійснює підприємство.
 • 1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (Comparable uncontrolled price (CUP)). Пріоритетний по відношенню до інших методів.
 • 2. Метод ціни перепродажу (Resale price).
 • 3. Метод «витрати +» (Cost plus)
 • 4. Метод співставної рентабельності, чистого прибутку (Transactional net margin method (TNMM).
 • 5. Метод розподілення прибутку (Profit split).
 • Приклади застосування методів ТЦО до операцій.
 • Ціна та показники Рентабельності. Як ключові одиниці в ТЦО. Порядок розрахунку.
 • Складнощі використання методів, що базуються на показниках рентабельності. Вибір виду рентабельності.
 • Визначення більш простої сторони при застосуванні методів на рентабельності. Що, коли більш простою стороною є нерезидент?
 • Уточнено показники рентабельності для 2 – 4 методів ТЦУ.
 • Групування КО / співставних операцій для розрахунку рентабельності. Практичні приклади розрахунку рентабельності. Вибір правильного аналізованого показника рентабельності.
 • Специфічний метод обґрунтування ціни біржового товару. Як застосовувати? Що робити, якщо не можливо застосувати метод порівняльної неконтрольованої ціни при обгрунтуванні цін біржового товару? Перелік бірж та біржового товару (Постанова КМУ).
 • Фінансові операції. Операції з правами на об’єкти інтелектуальної власності. Операції з об’єктами нерухомості та інше.

17. ДІАПАЗОНИ. Зміни.

 • Як рахувати квартилі? Практичні приклади.
 • Визначення діапазону цін та діапазону рентабельності на практичних прикладах. Правила розрахунку.
 • У випадку непопадання ціни / рентабельності контрольованої операції в діапазон ціни / рентабельності – ціна / рентабельність визначається на рівні медіани.
  При самостійному коригуванні - нижнього / верхнього квартилю.
 • Порівняння не з усім діапазоном, а з медіаною. Процедура КМУ.
 • Практичні приклади побудови діапазону ціни / рентабельності по Постанові КМУ.
 • Як рахувати, коли існує всього 2 співставні операції.
 • Можливість використовувати показники 1 співставної операції замість побудови діапазону.
 • Небезпечність ситуації, коли існує детальна інформація про ціни на товари в співставних умовах.

18. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ по співставним операціям.

 • Відсутні офіційні джерела. Розширено перелік джерел інформації.
  Будь-яка загальнодоступна інформація може бути джерелом інформації для ТЦО.
  Будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства.
  Інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод
 • Різні джерела інформації. Проблеми вибору джерел інформації.
 • Використання експертизи Держзовнішінформу, баз данних Бюро Ван Дейк (RUSLANA,  AMADEUS тощо).
 • Бази даних для ТЦО: «+» та «–». Для яких методів застосовуються.
 • Внутрішні та зовнішні співставні операції.
 • Цінові експертизи для цілей ТЦО.
 • Практичні рекомендації по пошуку співставних операцій.
ДОКУМЕНТАЦІЯ до ЗВІТУ по ТЦО. Аналіз порядку. Рекомендації практики. Підводні камені. ЗВІТ по ТЦО! Підготовка та перевірка звіту.

19. ДОКУМЕНТАЦІЯ по ТЦО. Як підготувати без помилок та штрафів?

 • Пакет Документів та Додатків до звіту з ТЦО.
 • Доповнено перелік інформації, яка має бути у Документації про КО (опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).
 • Приклад розрахунку трансфертної ціни та складання повного комплекту документації.
 • Яку інформацію необхідно розкрити в документації?
 • Застосування штрафних санкцій за неповне розкриття інформації в документації по ТЦО.
 • Документацію готують всі, але подають на запит.
 • Як підготувати самим? Коли краще залучити зовнішніх спеціалістів.
 • Пакет документації для цілей ТЦО, як підготувати функціональний аналіз.

20. Перевірка ЗВІТУ по ТЦО! Звіт подають всі, в кого є контрольовані операції (КО)!

 • Приклад складання Звіту про контрольовані операції.
 • Проблемні питання при заповненні.
 • Відображення специфічних операцій у звіті про КО.
 • Аналіз основних помилок при складанні Звіту. Аналіз Порядку.
 • Перевірка звіту по ТЦО.
 • Документація та звіт: як підготувати самостійно.
 • Які документи потрібно мати?

21. Функціональний аналіз. Економічний аналіз. Політика ТЦО.  Аналіз ризиків.

 • Як підготувати?
 • Економічні моделі при складанні пакету документів по ТЦО. 
 • Особливі випадки обґрунтування ціни / рентабельності в операціях, що не є контрольовані для ТЦО.

22. КОРЕГУВАННЯ. Приклад. Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним.

 • При самостійному корегуванні застосовується максимальне / мінімальне значення діапазону, а не медіана
  (навіть щодо попередніх звітних періодів).
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЦО.

23. Планування ТЦО та мінімізація ризиків.

24. Внутрішня система контролю за ТЦО: як організувати комунікацію між структурними підрозділами компанії для контролю за трансфертними цінамі та мінімізувати податкові ризики.
Корпоративна цінова політика.

25. ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ по первинному аналізу господарських операцій на їх відповідність вимогам ТЦО.
Аналіз схеми руху товарів, послуг, грошових потоків. Система ціноутворення з врахуванням вимог до контролюємих угод.
Ідентифікація співставних неконтролюємих угод. Можливості корегування внаслідок різних умов угод з врахуванням норм ТЦО.

26. Роз’яснення ДФСУ:

 • Уступка прав вимоги (за поставленими товарами) на користь резидента низько податкової юрисдикції.
 • Погашення зобов’язання перед поручителем.
 • Часткове чи повне прощення заборгованості та інше.
 • Майновий внесок до статутного капіталу.
ПЕРЕВІРКИ ТЦО. КОНТРОЛЬ. ШТРАФИ. Взаємодія з ДФС. Оскарження донарахувань.

Стратегії захисту платника податків. Досвід аргументування рівня цін. Судова практика.

27. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ТЦО. Моніторинг.

 • Податкові перевірки ТЦО. Практика перевірок ДФС.
 • Підстави для перевірки: зміни.
 • Порядок та особливості проведення.
 • Підстави для перевірки контрольованих операцій. Самостійне коригування.
 • Результати перевірки. Нюанси.
 • Максимальний строк перевірки збільшено до 30 місяців!
 • Строк позовної давності щодо контрольованих операцій 7 років!
 • Статистика ДФС по результату моніторингу та податкових перевірках за попередні періоди.

28. Моніторинг КО.

 • Порядок проведення ДФС.
 • Спостереження за цінами та умовами.
 • Аналіз інформації про КО, звітів, документації.
 • Аналіз інформаційних джерел.
 • Опитування-Допит-Інтерв’ю ДФС представників платників податку! Процедура. Результати.

29. Оскарження податкових донарахувань (в судовому та позасудовому порядку) по ТЦО.

30. КОРИГУВАННЯ. Самостійні, пропорційні, зворотні.

 • Виправлення помилок. Донарахування податкових зобов’язань.
 • Коли потрібно проводити, а коли застосування є недоцільним. Вимоги до проведення.
 • Чи можуть такі корегування застосовуватися з 2015 року?
 • Корегування щодо операцій 2013 – 2014 років за старими правилами.

31. ПОГОДЖЕННЯ ЦІН у контрольованих операціях.

 • Аналіз передбачених Законом можливостей для взаємного узгодження цін між платником та ДФС.
 • Порядок узгодження цін згідно Постанови КМУ.
 • Міжнародний досвід та можливі наслідки для платників податків в Україні.

32. СУДОВА ПРАКТИКА по ТЦО!

 • Позитивна та негативна! Різна судова практика по тим самим питанням. Аналіз.
 • Ідентифікація контрольованих операцій (контрольована / неконтрольована). Невключення КО до звіту.
 • Пов’язаність осіб.
 • НПЮ (Грузія, Швейцарія). LLP.
 • Посередницькі договори.
 • Неподання Документації. Не звітування.
 • Щодо штрафів...

33. ШТРАФНІ САНКЦІЇ. Відповідальність за порушення по ТЦО. Нові правила!

 • Нові розміри штрафів. Неподання звітів, документації. Не включення в звіт контрольованої операції. Викривлення інформації...
 • За неподання Звіту (невчасне подання): 300 прожиткових мінімумів.
  Неподання звіту / уточнюючого звіту / документації після 30 днів за кінцевою датою сплати штрафу – 5 прожиткових мінімумів за кожен календарний день.
  Несвоєчасне подання звіту / невключення операції в поданий звіт – 1 прожитковий мінімум за кожен день.
  Несвоєчасне подання документації – 2 прожиткових мінімуми за кожен день.
 • За помилки у Звіті, незадекларовані, невключені у Звіті операції: 1% (максимум 300 прожиткових мінімумів). Специфічні ситуації.
 • За неподання Документації: 3% (максимум 200 прожиткових мінімумів).
 • Застосування ДФС нових штрафів до старих періодів (звіти, документація). Роз’яснення ДФС. Що на практиці.
 • Застосування штрафних санкцій до КО 2015, 2016, 2017 та 2018 року!
 • НЕМАЄ звільнення від штрафних санкцій за завищення витрат / заниження доходів в КО за 2016 рік.
 • Специфічні ситуації.
Регламент

9.00–9.30 Регистрация
9.30–17.00(18.00) Семинар

В стоимость входит
 • 6–7 часов обучения на семинаре;
 • консультации (в т. ч. индивидуальные) экспертов;
 • ответы на интересующие Вас вопросы,
 • аналитические материалы к семинару;
 • обед в ресторане,
 • кофе-брейки (утренний кофе + в перерывах);
 • деловые аксессуары;
 • сертификат.БЛАГОДАРЯ СЕМИНАРУ ВЫ:
 

Будете в курсе последних нововведений, которые вступили в силу на сегодняшний день.

 

Подготовитесь к изменениям, запланированным на 2019 год.

 

Получите обновленный перечень низконалоговых юрисдикций.

 

Научитесь вести документацию по ТЦО без ошибок и штрафов.

 

Разберетесь в проблемных вопросах по заполнению отчетов по ТЦО.

 

Узнаете, как проходят налоговые проверки и подготовитесь к ним.

 

Разберете примеры судовой практики разрешения спорных ситуаций. 

 

Сможете минимизировать риски попасть под штрафные санкции.

 

Условия участия

До окончания регистрации осталось

Групповые скидки

2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 2150 грн. 0 грн. 2150 грн.
У вас есть промо-код?
Следите за промокодами на FB странице:
0 грн.
Сумма к оплате (на 19.02.2019) 2150 грн. (2150 грн.)

Время и место проведения:
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності").
12 марта 2019
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 313-96-80, (063) 880-33-13

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44, (050) 313-96-80, (063) 880-33-13

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA