Семинар по законодательству

ТОВ та ТДВ після Закону № 2275-VIII

Олеся Лукомська
2100 грн.
Зарегистрироваться
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності")

ООО: НОВЫЕ ПРАВИЛА ИГРЫ

17 июня 2018 года вступает в силу Закон № 2275-VIII «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью». Какие изменения он сулит? Что нужно знать, чтобы не попасть впросак? Давайте разбираться! На семинаре Олеси Лукомской «ТОВ та ТДВ після Закону № 2275-VIII».

4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ
НОВЕЛЛЫ, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ

Разобраться, какие нормативно-правовые акты претерпели изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ООО И ОДО

Корректно и вовремя перейти на новые правила работы.

ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО-НОВОМУ

Разобраться в нюансах построения отношений между участниками ООО.

РЕШЕНИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

Получить карт-бланш в решении спорных ситуаций.

Для кого предназначена программа

Основатели и участники ООО и ОДО – чтобы разобраться в новых правилах игры.

Юристы, которые занимаются сопровождением и оформлением ООО и ОДО, - чтобы вовремя перейти на новые правила и избежать ошибок в работе.

Все, кто хочет вступить в ООО или ОДО, - чтобы знать свои права, возможности и обязанности.


Олеся Лукомська
 • Начальник відділу забезпечення роботи секретаря судової палати управління забезпечення роботи першої судової палати Вищого господарського суду України.
 • Член робочої групи, створеної Вищим господарським судом України для підготовки зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАТУТУ ООО
ВХОД, ВЫХОД И ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
ПОКУПКА/ПРОДАЖА ЧАСТИ СТАТУТНОГО КАПИТАЛА
ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ
До окончания регистрации осталось
27 дней
Зарегистрироваться
Программа
Семинар
Законодательство

ТОВ та ТДВ після Закону № 2275-VIII

Блок І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД НОВЕЛ Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" № 2275- VIII.

1. Структура Закону.

2. Загальний огляд новел Закону № 2275-VIII.

3. Нормативно-правові акти, які зазнали змін, у зв’язку з набуттям чинності Законом № 2275-VIII.

4. Складнощі перехідного періоду.

5. Нові положення щодо кількості учасників ТОВ/ТДВ.
   • ТОВ не обмежене кількістю учасників. Альтернатива для АТ?


Блок ІІ. СТАТУТ. НОВІ ВИМОГИ ДО СТАТУТУ ТОВ/ТДВ.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН до статуту. Що доведеться змінити?

7. Особливості оформлення першої редакції статуту ТОВ/ТДВ.

8. Коло осіб, які повинні підписати статут.

9. Вимоги до обов'язкового нотаріального посвідчення підписів на статуті.

10. Окремі вимоги до затвердження та підписання статуту ТОВ/ТДВ, створеного в результаті реорганізації.

11. Нові обов'язкові вимоги до змісту статуту.
   • Перевага регулювання спеціальної норми над загальною.

12. Положення, які може містити статут ТОВ/ТДВ.
   • Юристи матимуть роботу, «коза» більше не пройде.

Блок ІІІ. КОРПОРАТИВНИЙ ДОГОВІР.

13. Договір між учасниками ТОВ щодо реалізації прав учасників – новий механізм побудови відносин.

14. Ознаки корпоративного договору.

15. Нікчемність корпоративного договору.

16. Сторони корпоративного договору – не тільки учасники?

17. Умова про обов'язки щодо викупу/продажу частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

18. Безвідклична довіреність з корпоративних прав – що це і навіщо потрібне?

19. Умови скасування безвідкличної довіреності.Блок ІV. Спори про ВИЗНАННЯ НЕДІЙСНИМИ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ ТОВ/ТДВ (по-новому!).

20. Залучення засновників, учасників.

21. Підстави для визнання недійсним установчих документів.

22. Визнання недійсним установчих документів.

Блок V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВ/ТДВ

23. Новий підхід до визначення тих об'єктів, з яких може бути сформовано статутний капітал.

24. Врегулювання оцінки негрошового вкладу до статутного капіталу.

25. Диспозитивність положень щодо строку формування статутного капіталу.

26. Відповідальність за прострочення внесення вкладу до статутного капіталу. Що нового?

27. Збільшення статутного капіталу ТОВ/ТДВ.
   • Нові способи.
   • Переважне право на внесення додаткових вкладів та обмеження чи відмова від цього права.
   • Захист прав міноритаріїв.

28. Зменшення статутного капіталу. Захист прав кредиторів.Блок VІ. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

6.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ.

29. Коло осіб, які можуть бути ініціаторами скликання Загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ

30. Строк проведення річних Загальних зборів учасників товариства.
   • Обов'язкові питання порядку денного таких зборів

31. Порядок скликання Загальних зборів учасників.
   • Вимоги до повідомлення учасників про скликання загальних зборів учасників.
   • Що змінив новий Закон?

32. Включення питань до порядку денного.
   • У яких випадках питання вважаються автоматично включеними до порядку денного?

33. Умови прийняття рішень Загальними зборами учасників з питань, які не включено до порядку денного.

34. Форми проведення Загальних зборів учасників.
   • Проведення загальних зборів за межами України.
   • Які форми проведення Загальних зборів учасників можуть бути заборонені статутом ТОВ/ТДВ?

35. Порядок проведення Загальних зборів учасників товариства.

36. Проведення Загальних зборів учасників товариства без дотримання процедур, які встановлені Законом.

37. Кворум Загальних зборів учасників ТОВ/ТДВ – чи потрібен він за новим Законом?
   • Кворум більше не перепона для повноважності Загальних зборів.

38. Прийняття рішень Загальних зборів учасників товариства.
   • База розрахунку голосів.
   • Новели Закону у визначенні кількості голосів учасників, необхідних для прийняття рішень з тих чи інших питань (одноголосно, кваліфікованою більшістю, простою більшістю).
   • Можливість зміни у статуті законодавчо визначеної кількості голосів, необхідних для прийняття рішення та межі такої зміни (імперативні та диспозитивні норми).

39. Оформлення рішень загальних зборів учасників товариства.

40. Заочне голосування. Вимоги до оформлення результатів такого голосування

41. Прийняття рішень загальних зборів учасників товариства шляхом опитування.
   • Вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування

42. Усунення від голосування на загальних зборах учасників товариства.

43. Специфіка скликання, проведення загальні збори учасників та прийняття рішень у товаристві з одним учасником.

44. Оскарження рішень загальних зборів учасників товариства у суді.
   • Позовна давність.

45. Спори про визнання недійсними рішень Загальних зборів учасників(по-новому!):
   • Склад сторін у спорі.
   • Загальні підстави для визнання недійсними рішень Загальних зборів учасників.
   • Безумовні підстави для визнання недійсними рішень.
   • Оціночні підстави для визнання недійсними рішень.


6.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

46. Чи потрібно створювати у ТОВ/ТДВ наглядову раду?

47. Повноваження наглядової ради.

48. Оформлення відносин з членами наглядової ради.

49. Обов'язки та відповідальність членів наглядової ради.

50. Припинення повноважень членів наглядової ради.

6.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

51. Виконавчий орган ТОВ/ТДВ – одноосібний чи колегіальний?

52. Оформлення відносин з членами виконавчого органу товариства.

53. Компетенція виконавчого органу. Обмеження повноважень.

54. Обмеження щодо осіб, які можуть входити до колегіального виконавчого органу товариства.

55. Порядок прийняття рішень колегіальним виконавчим органом товариства.

56. Обов'язки та відповідальність членів виконавчого органу.

57. Проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасника.

58. Зберігання документів товариства.

6.4. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА.

59. Коло осіб, які охоплює Закон поняттям "посадові особи".

60. Вимоги до кандидата на посаду посадової особи.

61. Конфлікт інтересів для посадових осіб та як його врегулювати.

62. Дія застереження про нерозголошення інформації.

63. Обмеження, які можуть бути покладені на посадових осіб.

64. Відповідальність посадових осіб.Блок VІІ. ПРАВОЧИНИ ТОВ/ТДВ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

65. Значний правочин.
   • Критерії віднесення правочинів до значних.
   • Диспозитивні та імперативні вимоги щодо надання згоди на вчинення значного правочину.
   • Відповідальність за порушення порядку вчинення значного правочину.
   • Подальше схвалення значного правочину товариством

66. Правочин, щодо якого є заінтересованість.

 • Ознаки правочину із заінтересованістю
     • Диспозитівність у визначенні порядку надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
     • Відповідальність за порушення порядку вчинення правочину із заінтересованістю.
     • Подальше схвалення правочину із заінтересованістю

Блок VIІІ. ДИВІДЕНДИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА.

67. Порядок виплати дивідендів.

68. Джерела для виплати дивідендів. Форма виплати дивідендів.

69. Строки виплати дивідендів.

70. Обмеження виплати дивідендів – новела Закону!Блок ІХ. ОБІГ ЧАСТОК: новели Закону № 2275-VIII.

71. Купівля-продаж частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

72. Відчуження частки у статутному капіталі товариства.
   • Переважне право на придбання частки у статутному капіталі. Що нового? Порядок реалізації права. Із судової практики до Закону.
   • Судовий захист переважного права на придбання частки у статутному капіталі товариства.
   • Випадки, у яких не застосовується переважне право на придбання частки у статутному капіталі товариства.
   • Обмеження права на відчуження частки у статутному капіталі товариства.
   • Особливості звернення стягнення на частку у статутному капіталі товариства.
   • Момент виникнення корпоративних прав у особи, яка набула частку у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.
   • Особливості набуття товариством частки у власному статутному капіталі

73. Застава частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

74. Спадкування частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.
   • Кардинально новий підхід Закону до регулювання порядку спадкування частки у статутному капіталі товариства.
   • Виключення померлого учасника з товариства – коли таке можливе?
Учасники ТОВ не вирішують долю спадкоємця померлого учасника щодо участі у цьому ТОВ.
   • Спадкоємець не може отримати вартість частки спадкодавця без вступу до ТОВ.Блок X. ЗМІНИ в НАБУТТІ, РОЗПОРЯДЖЕННІ та ПРИПИНЕННІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ у ТОВ/ТДВ. ВСТУП / ВИХІД / ВИКЛЮЧЕННЯ УЧАСНИКА З ТОВАРИСТВА.

75. Кардинальні зміни правил гри!

76. Виникнення корпоративних прав у ТОВ/ТДВ.
   • Підстави виникнення корпоративних прав.
   • Момент виникнення корпоративних прав у особи, яка придбала частку у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.
   • Вступ до ТОВ більше не залежить від волі інших учасників.

77. Вихід учасника з ТОВ/ТДВ.
   • Момент виходу з ТОВ/ТДВ.
   • Вихід з ТОВ учасника, який володіє часткою від 50% залежить від волі інших учасників.

78. Виключення учасника з ТОВ/ТДВ.
   • Поспішайте виключити учасника!

79. Обмеження права учасника на вихід з ТОВ/ТДВ.

80. Строки та порядок розрахунків з учасником, який вийшов з товариства.

81. Визначення вартості частки учасника – балансова чи ринкова? Закон дав чітку відповідь.

82. Момент, з якого учасник вважається таким, який вийшов з товариства.

83. Виключні підстави для виключення учасника.

Блок XI. ЗАХИСТ МАЙНОВИХ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ (по-новому!).

84. Загальні і спеціальні способи захисту корпоративних прав.

85. Захист права на отримання дивідендів.
   • Строк виплати дивідендів.
   • ТОВ/ТДВ має борги перед кредиторами чи учасником, який вийшов з його складу? Забудьте про дивіденди!

86. Захист права на отримання частки майна при ліквідації юридичної особи

87. Захист права на одержання вартості частини майна, пропорційної частці у статутному капіталі товариства та частки прибутку, одержаного товариством у даному році до моменту виходу учасника.
   • Відсутність майнових претензій = відмова від отримання вартості частки?
   • Оцінка вартості частки.
   • Строки розрахунків з учасником.

88. Захист права розпорядження часткою у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

89. Захист переважного права купівлі частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ.

90. Похідний позов.

До вартості входить
 • участь у заході;
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
 • ексклюзивні матеріали;
 • обід в ресторані;
 • кава- брейки (вранішня кава + в перервах);
 • набір ділових аксесуарів;
 • сертифікат.БЛАГОДАРЯ СЕМИНАРУ ВЫ:
 

Разберетесь, какие нормативно-правовые акты претерпели изменений.

 

Поймете новый механизм построения отношений между участниками ООО.

 

Разберете новые правила купли/продажи части статутного капитала.

 

Узнаете, в каких случаях стоит исключать участника ООО.

 

Разберете, на каких основаниях решения Общих сборов могут быть признаны недействительными.

 

Узнаете новые правила выплаты (и невозможности выплаты) дивидендов.

 

Разберете способы защиты имущественных прав, предусмотренные новым Законом.

Условия участия

До окончания регистрации осталось

Групповые скидки

2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 2100 грн. 0 грн. 2100 грн.
У вас есть промо-код?
Следите за промокодами на FB странице:
0 грн.
Сумма к оплате (на 17.08.2018) 2100 грн. (2100 грн.)

Время и место проведения:
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. "Майдан Незалежності")
13 сентября 2018
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 313-96-80, (063) 880-33-13

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44, (050) 313-96-80, (063) 880-33-13

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA