Вебінар по МСФО
Онлайн-курс «Переходимо на МСФЗ під керівництвом фахівця»

Построкова інструкція по основним операціям

(с 11:00 до 15:30)
3750 грн.
Зарегистрироваться
Онлайн-курс
Скачать программу

ПЕРЕХОД НА МСФО ПОД РУКОВОДСТВОМ АУДИТОРА

Наш семинар – это удобная и доступная площадка, позволяющая широкому кругу специалистов в таких областях, как бухучет, финансовый контроль, менеджмент, изучить МСФО, получить практические навыки составления отчётности по МСФО.
Программа обучения включает теоретические и практические занятия. Слушатели в целях повышения эффективности обучения получают для каждого занятия: презентацию по теме занятия в распечатанном виде, примеры, текстовый файл.

4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ СЕМИНАР

НОВОВВЕДЕНИЯ

Получить понимание о новых МФСО

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Разобраться в изменениях учетной политики

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ

Понять новый порядок признания выручки

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Получить ответы на все имеющиеся вопросы


Марина Милон-Козлова
Милон-Козлова Марина, Вебінар по МСФО Переходимо на МСФЗ під керівництвом фахівця
 • Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер 2009 г. в Восточной Европе».
 • Аккредитованный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО, внутренний аудит.
 • Преподаватель по подготовке к сдаче экзамена АССА Дип (рус.).
 • Сертифицированный преподаватель Европейской Школы Стратегического Менеджмента (ESSM, Великобритания) по международной программе сертификации директоров и управляющих.
 • Член экспертной группы по Восточной Европе IPFM.
 • Преподаватель по программам САР, CIPA по международной программе для бухгалтеров.
 • Преподаватель по программам обязательного повышения квалификации аудиторов Украины.
 • Преподаватель — практик, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий.
 • Разработчик и рецензент методических пособий в области бухгалтерского учета и налогообложения.

НА СЕМИНАРЕ ПО МСФО ВЫ УЗНАЕТЕ

ТРЕБОВАНИЯ НКУ О ПРИМЕНЕНИИ МСФО

ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО МСФО В УКРАИНЕ И В МИРЕ

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НМА ПО МСФО

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ВЫРУЧКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

До окончания регистрации осталось
28 дней
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Вебинар
Финансы и Бухгалтерия

Программа онлайн-курса "Переходимо на МСФЗ під керівництвом фахівця"

1-й день

Розглядаються СТАНДАРТИ:

 • Загальна інформація
 • МСФЗ 16. Оренда
 • МСБО 16. Основні засоби
 • МСФЗ 5 Необоротні активи, утримувані на продаж

1. Фінзвітність за МСФЗ: яка вона?

 • Фінансова звітність в форматі XBRL. Норми Закону про бухоблік.
 • Організація бухобліку по МСФО: положення про облікову політику підприємства, елементи і варіанти вибору
 • Основні відмінності в підходах між українським і міжнародним бухобліком
 • Особливості документального підтвердження операцій в МСФЗ-форматі
 • Вимоги ПКУ щодо застосування МСФЗ
 • Чи приводить перехід на МСФЗ до здачі «уточненки» по прибутку? позиція ДПСУ

2. МСФЗ 16 «Оренда»: коротко і по суті, приклади і проводки, податок на прибуток і ПДВ:

 • В чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря
 • «Право користування орендованим активом» - первісне визнання і подальша оцінка
 • Вибираємо параметри для дисконтування - ставка і період
 • Визначення «низької вартості» об'єктів оренди та короткострокова оренда
 • Облік аредни плати за землю
 • Подання оренди орендарем у фінансовій звітності
 • Оренда в ПКУ і МСФЗ - спільне та відмінне
 • Амортизація активів права користування та фінансові витрати - податкові наслідки з податку на прибуток на прикладах
 • Облік витрат на ремонт і поліпшення орендованого майна
 • Закінчення терміну оренди і розірвання договору оренди: що з ПДВ і ремонтними витратами в податковому обліку
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі: "Оренда"

3. МСФЗ (IAS) 16 «ОСНОВНІ ЗАСОБИ» - аспекти обліку ОС, вплив на податкові коригування

 • Критерії визнання основних засобів. Встановлення вартісного критерію
 • Особливості прийняття до обліку ОС по МСФО в т.ч.: «соціалка», «балансодержательство», незавершені капітальні інвестиції
 • Первісна оцінка вартості ОС: витрати, що формують первісну вартість
 • Формування резервів на демонтаж, огляд листів ДПСУ
 • Амортизація ОС: розрахунок ліквідаційної вартості, зміна термінів корисного використання ОЗ у бухобліку і вплив таких змін на податковий облік
 • Компонентний підхід при амортизації
 • Призупинення нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку в період виконання капремонтів, модернізації
 • Що робити, якщо обладнання повністю замортизовано, але все ще використовується?
 • Наступні витрати: облік поточного і капітального ремонту по МСФО
 • Вплив переоцінки ОС на податкові різниці
 • Облік безоплатно отриманих основних засобів.
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них за темами: "Основні засоби";

4. МСФЗ (IFRS)

5. «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність»

 • Які ключові умови і критерії класифікації активів, призначених для продажу.
 • Послідовність дій при реклассе ОС у необоротні активи, призначені для продажу

Приклад

2-й день.

Розглядають СТАНДАРТИ:

 • МСБО 38. Нематеріальні активи
 • МСБО 36. Знецінення активів
 • МСФЗ 15 Виручка за договорами з покупцями
 • МСБО 2 Запаси
 • МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи
 • МСФЗ 9 фінінструментами (В ЧАСТИНИ ЗАБОРГОВАНОСТІ, ЩО обліковуються за амортизованою вартістю)

МСФЗ (IAS) 38 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ - АСПЕКТИ ОБЛІКУ ПО МСФЗ

 • Програмні продукти
 • Витрати на створення веб-сайту
 • Торгова марка
 • Нематеріальні активи, що не мають терміну корисного використання
 • Внутрішньо створені НА, особливості формування первісної вартості
 • Основні коригування при трансформації операцій, пов'язаних з урахуванням НМА

2. МСФЗ (IАS) 36 - ТЕСТУВАННЯ АКТИВІВ НА ЗНЕЦІНЕННЯ ПРИ СКЛАДАННІ фінансової звітності: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 • Концепція знецінення активів.
 • Які існують зовнішні і внутрішні джерела інформації ознак знецінення.
 • Як оцінювати і визнавати у фінансовій звітності збитки від знецінення.
 • Вплив процедури знецінення на податкові різниці
 • Наслідки не проведення знецінення

3. Визнання доходу по МСФЗ 15: ключові моменти

 • Визнання виручки 5-ти крокова модель.
 • Контрактні зобов'язання і контрактні активи, коли вони виникають.
 • Контрактні зобов'язання - чи потрібна податкова коригування?
 • Ідентифікація договору з покупцем.
 • Оцінка поетапного визнання виручки і первинні документи - на які показники орієнтуватися для підтвердження оподатковуваного доходу
 • Ідентифікація договірних зобов'язань в рамках договору (транспортування товару покупцям, можливість повернення, послуги виробника по демонстрації товарів в магазинах рітейлера, навчання клієнта-рітейлера)
 • Визначення загальної ціни угоди за договором (компонент фінансування, нарахування умовних відсотків за довгостроковими авансами, відвантаження з відстрочкою платежу).
 • Розподіл загальної  ціни угоди між договірними зобов'язаннями.
 • Особливості обліку стимулювання продажів за МСФЗ 15 (знижки, безкоштовні товари, бонусні програми), знижки при достроковій оплаті, знижки, надані після відвантаження.
 • Визнання доходу в момент або в міру виконання договірного зобов'язання.
 • Резервування сумнівних боргів - «матриця» зменшення корисності.
 • Як відобразити в податковому обліку безнадійну заборгованість.

4. ЗАПАСИ: приклади коригувань для окремих операцій

 • Дорогі запчастини і комплектуючі, товари, придбані для реклами,
 • МНМА в МСФЗ обліку.
 • Розрахунок виробничої собівартості відповідно до МСФЗ
 • Рекламні матеріали та їх облік
 • Уцінка або розрахунок резерву під знецінення запасів. Вплив на податок на прибуток, ПДВ-наслідки коли будуть, а коли немає
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі «ЗАПАСИ».

5. Забезпечення і резерви

 • Резерв під обов'язковий річний аудит
 • Забезпечення під відпустки і річні премії
 • Резерв під пільгові пенсії
 • Забезпечення гарантійних замін
 • Огляд листів контролюючих органів і коментар до них по темі: "Забезпечення і резерви"

6. МСФЗ 9 «ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» (в частині заборгованості, яка обліковується за справедливою вартістю)

 • Поняття фінансових інструментів, їх класифікація
 • Яку заборгованість слід дисконтувати?
 • Що з поточною заборгованістю (термін погашення менше 1 року)?
 • Якщо заборгованість короткострокова, але не погашається більш року - її дисконтувати?
 • Покрокова інструкція з дисконтування заборгованості
 • Де брати ставку дисконтування?
 • Приклади дисконтування різних заборгованостей
 • Чи треба дисконтувати кредити банку?
 • Чи треба дисконтувати позики, отримані від материнської компанії з відсотками / без відсотків?
 • Потрібно дисконтувати заборгованість по фізособам?
 • Як дисконтувати заборгованість із засновниками?
 • Чи можна якось уникнути дисконтування заборгованості?
 • Дисконтирование у викладі контролюючих органів

7. Аналіз найпоширеніших помилок при складанні звітності за міжнародними стандартами і рекомендації, як їх уникнутиРегламент мероприятия

11.00 - 15.30 лекція семінару та його закінченя

В стоимость участия входит
 • участие в вебинаре;
 • консультации квалифицированного эксперта;
 • ответы на интересующие Вас вопросы (в т.ч. индивидуальные и отправлены заранее);
 • ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ печатные презентационные материалы (180 страниц);
 • сертификат в электронном виде.

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Участники онлайн-курса по МСФО:

 

получат знания в области базовых МСФО

 

освоят техники отражения в учёте операций в соответствии с МСФО 

 

приобретут навыки подготовки финансовой отчётности по МСФО

 

приобретут системное представление о процессе «перекладки» отчётности

 

Условия участия
 • 3750 грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 3750 грн. 0 грн. 3750 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 29.09.2021) 3750 грн. (3750 грн.)

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA