Круглый стол по праву
Круглый стол «Новітня судова практика»

Господарські, цивільні, адміністративні спори 2020

(с 09:00 до 18:00)
2450 грн.
Зарегистрироваться
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. Майдан Незалежності)
Скачать программу

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ

Закон № 2147–VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» вступив в силу. У вищеперераховані документи внесені істотні зміни. Що тепер буде по-новому? Як це відіб’ється на роботі судів? Роз’яснення нововведень дають практикуючі судді — на семінарі.


4 ПРИЧИНИ ВІДВІДАТИ СЕМІНАР

РОЗІБРАТИСЯ В НОВЕЛАХ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

ДІЗНАТИСЯ НОВІ ПРАВИЛА СУДОВОГО ВИРОБНИЦТВА

ОТРИМАТИ ЕКСПЕРТНУ ОЦІНКУ НОВЕЛ ВІД ПРАКТИКУЮЧИХ СУДДІВ

ОТРИМАТИ ВІДПОВІДІ НА ВСІ ПИТАННЯ

Для кого предназначена программа

Адвокати, юристи — щоб розбиратися в нових нормах процесуального кодексу та процесі переходу на них.

Всі, кому цікава юриспруденція — щоб розуміти нові правила роботи судів


Леся Зуєвич
Зуєвич Леся, Круглый стол по праву Новітня судова практика

Начальник Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі ВЕРХОВНОГО СУДУ.

Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років.

Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ.

Автор та співавтор книг і публікацій («Вісникгосподарського судочинства», «Закон і Бізнес»


ПРО ЩО ПІДЕ МОВА НА СЕМІНАРІ?

Новели Господарського Процесу

Новели Цивільного Процесу

Новели Адміністративного Процесу

Особливості введення норм в дію

До окончания регистрации осталось
31 день
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Круглый стол
Законодательство

Программа Круглого стола "Новітня судова практика"

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2020! ГПК. ЦПК. КАС України. ПРАВОВІ ВИСНОВКИ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ в 2020 та їх вплив на судову практику.

Блок ІІ. ПОЗОВНА ЗАЯВА, ВІДЗИВ, ЗАПЕРЕЧЕННЯ. Структура та зміст.

Процесуальний пінг-понг:

ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО СУТІ». Способи доведення / заперечення обставин та суми спору:

1. Приклади аргументів та контраргументів.

2. Приклади доказової бази та доведення її належності / неналежності / недопустимості:
   • Чи є акт звірки взаєморозрахунків доказом вчинення господарської операції.
   • Чи є належним доказом: акт виконаних робіт який не містить певних реквізитів, платіжні документи, що містять помилкові реквізити тощо.

3. В яких випадках наданий стороною «належний» доказ може бути визнаний судом «недопустимим».
   • Як цьому запобігти?
   • У яких випадках копія доказу є допустимим доказом.
   • Правила оформлення копій доказів, що подаються до суду;

4. ДОКАЗУВАННЯ! Розширення способів доказування.
   • Класифікація. Належність. Допустимість. Достовірність. Достатність.
   • Підготовка доказової бази: на що звернути увагу. Які документи подавати в суд в процесі доказування? .
   • Подання доказів. Тягар доказування. Наслідки неподання витребуваних доказів.
   • Витребування доказів судом (в т.ч. з власноїх ініціативи, відмінності ГПК, ЦПК, КАС). Порядок. Наслідки неподання витребуваних доказів.

5. Доведення тих або інших обставин на прикладах конкретних правовідносин.
   • Негаторний, віндикаційний позови.
   • Визнання недійсним договору з підстав його непідписання стороною-позивачем.
   • Повернення майна за договором визнаним нікчемним.
   • Розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин.
   • Стягнення заборгованості по договору, укладеному в спрощеній формі.
   • Стягнення штрафних санкцій за несвоєчасне виконання зобов’язань по договору.
   • Стягнення шкоди, заподіяної державним органом. Тощо.

6. Ненадання доказів.
   • Чи може суд залишити позов без руху з підстав ненадання доказів, що підтверджують позовні вимоги.

7. Відсутність доказів.
   • В яких випадках саме по собі може розцінено судом як підтвердження певних обставин.

8. Мовчазна згода в господарському процесі. На будь-який аргумент - обов'язково контраргумент!

9. Доктрина venire contra factum proprium.
   • Заборона суперечливої поведінки як один з аргументів позову/відзиву/заперечень.

10. Електронні докази. 
   • Порядок подання та їх заперечення.
   • Переписка по E-mailмесенджерам, інформація Інтернет-сайтів, фото та відео- докази, тощо.

11. Порядок доведення обставин справи за допомогою відкритих реєстрів даних.

12. Експертиза.
   • Використання експертизи в якості доказу у справі та її заперечення.
   • На прикладах експертизи давностіпочеркознавчої експертизи, комп’ютерної експертизи, економічної експертизи, психолого-психіатричної експертизи з використанням поліграфа.
   • Коли клопотання про призначення експертизи може бути визнано зловживанням процесуальними правами.
   • Коли експертиза є необхідною.

13. Показання свідків.
   • Порядок доведення обставин справи за допомогою показань свідків.
   • Коли судом приймаються до уваги. Коли показання свідка НЕ Є доказом?
   • Як заперечувати?

14. КотрРозрахунок позову.
   • Аргументи, які можуть бути застосовані при поданні котррозрахунку позову.

15. Як, коли і в якому розмірі можна просити суд про:
   • Зменшення неустойки, нарахованої позивачем;
   • Як заперечувати щодо відповідного клопотання відповідача.

16. Подання заяви про зарахування зустрічних вимог як заперечення щодо позовних вимог.
   • Як можна аргументувати неможливість врахування судом зустрічного зарахування.

17. Застосування інституту «Визнання обставин».
   • Як випадково у відзиві не визнати обставини спору та не допомогти позивачу у разі, коли він не спроможний довести позовні вимоги належними та допустимими доказами.
   • Яким документом може керуватись суд для застосування інституту «визнання обставин».

ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО СТРОКАМ» звернення з позовом  (позовна давність).

18 Строки позовної давності по основним категоріям правовідносин.

19. Проблемні питання строків позовної давності, які перебувають на розгляді Великої Палати.

20. Застосування / незастосування строків позовної давності.
   • Як і коли правильно ставити питання перед судом?
   • Чи мають право заявляти про застосування позовної давності треті особи у справі.
21. Чи є клопотання про застосування позовної давності визнанням позову.

22. Шляхи заперечення щодо клопотання про застосування позовної давності:
   • Момент, з якого може обраховуватися позовна давність;
   • Порядок обчислення;
   • Випадки переривання позовної давності.


ДОВОДИ ТА ЗАПЕРЕЧЕННЯ «ПО ФОРМІ»:

23. Строки подання доказів.
   • Як забезпечити можливість поновлення такого строку, у разі порушення.
   • Заперечення доказової бази позивача/відповідача у зв’язку  з порушенням строків їх подання.

24. Формулювання предмета спору.
   • Приклади, коли недоліки в ідентифікації об’єкта спору можуть призвести до відмови у задоволенні позову.
   • Як сформулювати предмет спору так, щоб судове рішення було виконано.
   • Чи варто вказувати у відзиві на відповідні недоліки у позові.

25. Неправильна правова кваліфікація та/або неправильно обраний спосіб захисту як можлива підстава для відмови у задоволенні позовних вимог.

26. Порядок посилання на практику касаційного суду. Варіанти заперечення доречності такого посилання іншої стороною спору.

27. Каталог позицій Конституційного Суду України, які можуть бути додатковим інструментом правової аргументації.

28. Визначення юрисдикційної підвідомчості спору.
   • Основні помилки. Наслідки.
   • Чи впливають треті особи у справі на визначення юрисдикції.
   • Чи варто у відзиві на позов вказувати на неправильну юрисдикцію.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019 «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо удосконалення перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку».

29. Доведення позивачем порушення спірними правовідносинами його прав та/або інтересів.
   • Наслідки визнання судом відсутності порушення прав позивача за умови обґрунтованості позовних вимог. Приклади.

30. Визначення суб’єктного складу спору.
   • Приклади, коли може мати місце неправильне визначення позивача/відповідача. Наслідки.
   • Чи можливо виправити.
   • Коли варто вказувати в якості доводів у відзиві.

31. Повноваження.
   • Підписання позову/відзиву/клопотання у справі особою без підтвердження повноважень як довід в якості заперечення розгляду таких документів судом по суті.
   • Наслідки підтвердження такого факту. Як запобігти?


32. Чи є обов’язковим подання відзиву на позов.
   • Продовження строку на подання відзиву.
   • Наслідки неподання чи несвоєчасного подання відзиву.
   • Що робити, коли представник вступає у справу на стадії апеляції, а під час розгляду справи в першій інстанції відзив не подавався.   

33. Чи може зустрічний позов замінити відзив на позов.
   • Випадки та строки подання зустрічного позову.

34. Реквізити. Загальний порядок оформлення позову / відзиву / заяви / клопотання.
   • Значення та можливі наслідки.

35. Засоби, які застосовуються учасниками судового процесу, щоб привернути особливу увагу до поданого процесуального документу:
   • Візуальні, змістовні, стилістичні.
   • Як не перестаратись та не викликати зворотній ефект від очікуваного.

36. Додаткові вимоги/клопотання в прохальній частині позову/відзиву або викладені в окремій заяві:
   • Витребування доказів.
   • Продовження строку для подання певних доказів, які наразі не можуть бути подані.
   • Призначення судової експертизи.
   • Забезпечення виконання рішення.
   • Стягнення нарахувань до повного виконання рішення (ч. 2 ст. 625 ЦК).
   • Розгляд справи у закритому судовому засіданні.
   • Розгляд справи у спрощеному/загальному провадженні.
   • Розгляд справи з викликом/без виклику сторін.
   • Розподіл/зменшення судових витрат.
   • Встановлення судового контролю (в адміністративному судочинстві)
   • Тощо.

37. Додатки до позову/відзиву:
   • Докази надсилання позову/скарги/заяви іншій стороні у справі.
Що є доказом направлення позову/відзиву іншій стороні у справі у разі, якщо така особа – нерезидент.
Чи є обов’язковим надсилання іншій стороні у справі копії документу про сплату судового збору.
Наслідки його ненаправлення іншим учасникам.
   • Докази сплати судового збору.
Чи необхідно надавати докази зарахування судового збору до спеціального фонду державного бюджету.
Реквізити на які сплачується судовий збір.
Коли варто розраховувати на зменшення/відстрочення/звільнення від сплати судового збору.
Наслідки штучного зменшення ціни позову з метою зменшення суми судового збору.
Практика ЄСПЛ з питань сплати судового збору;
   • Попередній розрахунок судових витрат.
   • Тощо.

38. Особливості розгляду спорів за позовами прокурорів.
   • Ключові позиції Верховного суду: порядок та випадки звернення, порядок обчислення позовної давності по позовам прокурорів. 

 

Блок ІІІ. РОЗГЛЯД СПРАВИ. Питання, які можуть виникати до та під час розгляду справи.

39. Чи є неявка позивача у судове засідання підставою для залишення позову без розгляду.

40. Забезпечення позову.
   • Строки, підстави та порядок доведення необхідності застосування.
   • Як "гарантувати" застосування забезпечення.
   • Доводи та способи, які можуть використовуватись при запереченні щодо застосування забезпечення позову.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.

41. Зупинення провадження у справі.
   • Коли варто ставити питання?
   • Аргументи, які можуть  бути застосовані при запереченні щодо клопотання про зупинення провадження у справі.
   • В яких випадках ухвала про зупинення провадження у справі може бути оскаржена. Практичні наслідки такого оскарження.

42. Судові доручення про вручення.
   • Порядок повідомлення про судове засідання учасника спору – нерезидента.
   • Чи є підставою для зупинення провадження у справі необхідність дотримання шестимісячного строку для повідомлення про судове засідання позивача чи третьої особи у справі, які є нерезидентами та не мають представників на території України.
   • На кого покладається обов’язок щодо здійснення перекладу судових рішень.
   • Чи у всіх випадках є необхідним зупинення провадження у справі чи/та призначення розгляду справи через шість місяців у разі, якщо учасником справи є нерезидент.

43. Відвід суду.
   • Порядок, строки та аргументи які можуть бути застосовані у заяві про відвід суду.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019.

44. Відкладення розгляду справи.
   • Порядок, строки та аргументи, які можуть бути використані у клопотанні про відкладення розгляду справи та запереченні відповідного клопотання.    • Чи є участь у іншому судовому засіданні достатнім аргументом такого клопотання для його задоволення.
   • Практика національних судів щодо застосування рішення ЄСПЛ у справі "Бартая проти Грузії" від 26.07.2018.

45. Розгляд справи в режимі відеоконференції.
   • Доводи та зміст клопотання про розгляд справи в режимі відеоконференції.
   • Коли у задоволенні відповідного клопотання може бути відмовлено. Як цього уникнути?

46. Поведінка учасників судового процесу та суду.
   • Порядок проведення судового засідання.
   • Як правильно підготуватись до судового засідання.
   • Як побудувати доповідь.
   • Як підготуватись до судових дебатів.
   • Емоційний бік поведінки учасників судового процесу.
   • Вільні слухачі та представники ЗМІ в судовому засіданні: «нагляд» за законністю чи тиск на суд.
   • Які дії учасників судового процесу та вільних слухачів підпадають під кваліфікацію ст. 185 3 КУпАП «неповага до суду». Наслідки.
   • Рішення ЄСПЛ у справі “Михайлова проти України” від 06.03.2018.
   • Рішення Ради суддів України від 26.10.2018 № 62 «Про Рекомендації щодо притягнення до відповідальності за неповагу до суду».

47. МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОВЖИВАННЮ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ.
   • Які дії учасників судового процесу можуть бути визнані зловживання правом.
   • Практичні негативні наслідки зловживання процесуальними правами, порушення процесуальних обов'язків, неналежного виконання професійних обов'язків.
   • Коли і як просити суд про застосування наслідків зловживання процесуальними правами учасником судового процесу.
   • Чи можна скаржитись на суд та працівників суду: коли, як, куди?
   • Запобігання:
     / умисному затягуванню справ,
     / "позовам – клонам",
     / завідомо безпідставним чи "штучним" позовам,
     / маніпуляціям з підсудністю (штучне об’єднання позовних вимог з метою зміни підсудності),
     / завідомо необґрунтованим відводам, скаргам, іншим проявам недобросовісного користування учасниками процесуальними правами...

48. Розгляд/перегляд справи з порушенням строків.
   • Чи можливо прискорити?

49. Судові витрати.
   • Розподіл судових витрат. Чи завжди є необхідним подання доказів їх здійснення.
   • Стягнення «гонорару успіху».
   • На чию користь і коли стягуються судові витрати за подання скарг на «процедурні» судові рішення (проміжні ухвали не по суті спору).
   • Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл. Неминучість. Обґрунтованість. Співмірність. Розумність.
   • Підстави та порядок зменшення судових витрат. Судова практика.

Блок ІV. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ.

50. Що краще: електронна чи паперова форма. Плюси та мінуси.

51. Порядок та наслідки звернення до суду шляхом застосування електронної пошти.

52. Звернення до суду через «ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ».
   • Робота через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему (ЄСІТС).

53. Позиція Верховного Суду.

54. Рішення Ради суддів України від 20.09.2019 № 75 "Щодо неоднозначної практики застосування судами підсистеми "Електронний суд".

55. Практика апеляційних судів.

Блок V. ФОРМИ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ.

56. Наказне провадження.
   • Позовне провадження: загальне та спрощене.

57. Письмове провадження (без повідомлення сторін).

58. Розгляд справи з викликом сторін.
   • Яка аргументація можу бути підставою для задоволення клопотання про розгляд справи з викликом сторін. 

Блок VI. АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ.

59. Строки апеляційного оскарження. Можливість їх поновлення.

60. Які судові рішення можуть бути предметом апеляційного оскарження.

61. Структура апеляційної скарги, заперечення/відзиву на апеляційну скаргу.

62. Приклади можливих доводів апеляційної скарги:
   • Розгляд справи за відсутності учасника справи без наявності доказів на підтвердження його належного повідомлення про дату, час та місце судового засідання.
Практика ЄСПЛ, ВП, касаційних судів.
   • Неврахування або неправильне врахування практики ВС.
Зміна практики ВС на момент подання апеляційної скарги.
(Відступи ВС, застосування практики ВС за темпоральним принципом та за принципом подібності правовідносин).
   • Звукозапис фіксації судового процесу судового засідання місцевого суду як один з доводів недослідження/неврахування судом певних обставин справи, доводів сторін, строків звернення з заявами / клопотаннями у справі.
   • Розгляд справи з порушенням визначеної спеціалізації суддів та інші підстави, які охоплюються поняттям «незаконний склад суду» (в т.ч. прийняття судового рішення суддею, в якого закінчились повноваження, якого відсторонено від посади, тощо).
   • Випадки, коли подання апеляційної скарги може бути визнано зловживання процесуальним правом.
   • Клопотання про винесення окремої ухвали щодо судді, який виніс оскаржуване судове рішення, як один з пунктів прохальної частини апеляційної скарги.

Чи правомірно ставити це питання учаснику судового процесу.

Випадки, коли таке клопотання може бути визнано тиском на суд.

Приклади винесення окремих ухвал щодо суддів.


Блок VII. КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ.

63. Строки оскарження та можливість їх поновлення.

64. Структура касаційної скарги.
   • Приклади доводів касаційної скарги.

65. Структура заперечення/відзиву на касаційну скаргу та можливі доводи.

66. Підстави для відкриття касаційного провадження.
   • ! Новели законопроекту № 2314 від 25.10.2019: розширення касаційних фільтрів, зміни щодо підстав скасування оскаржених судових рішень.

67. Новели Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав передачі справи на розгляд Великої Палати Верховного Суду та щодо строків повернення справи» від 02.10.2019 р. № 142-IX:
   • Зміни щодо справ, які можуть бути предметом перегляду Великою Палатою.Регламент мероприятия

9.00–9.30 Реєстрація

9.30–17.00 (18.00) Програма заходу

В стоимость участия входит
  • круглий стіл (9.30-17.30);
  • ЕКСКЛЮЗИВНІ ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ та АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ;
  • відповіді на запитання;
  • обід в ресторані;
  • кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
  • набір ділових аксесуарів;
  • сертифікат.

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

ЗАВДЯКИ ТРЕНІНГУ ВИ:

 

Розберетеся в юрисдикційних питаннях

 

Дізнаєтеся нові терміни і форми виробництв

 

Дізнаєтеся нові способи доказування і судового захисту

 

Розберетеся в механізмах запобігання зловживанням процесуальними правами

 

Ознайомитеся з новелами господарського процесу

 

Дізнаєтеся новели цивільного процесу

 

Условия участия
  • 2450 грн.
  • В день начала: 2750  грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 2450 грн. 0 грн. 2450 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 22.09.2020) 2450 грн. (2450 грн.)

Время и место проведения:
Киев, вул. Михайлівська, 1/3, готель "Козацький" (ст.м. Майдан Незалежності)
23 октября 2020
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 029-61-65, (063) 480-67-12

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA