Семинар по строительству
Семинар «Строительство 2020. Новая Разрешительная Документация от А до Я»

1500 грн.
Зарегистрироваться
Онлайн-курс
Скачать программу

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Все, что нужно знать о ведении строительной деятельности в Украине в 2019-2020 году – в одном семинаре. «Строительство 2019» - это комплексная программа. Актуальные нововведения. Вступившие в силу изменения. Решение спорных вопросов. Регистрация имущественных прав. Получите полную картину актуальной нормативной базы – и вы избежите сложностей и штрафов в будущем.


4 ПРИЧИНЫ ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЕ

СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2019-2020

Разобраться в актуальных нововведениях, вступивших в силу в 2019 и планируемых в 2020 г.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Узнать алгоритм действий для получения разрешительной документации.

РЕГИСТРАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ

Избежать ошибок при регистрации имущественных прав на недвижимость.

РИСКИ, ШТРАФЫ И САНКЦИИ

Получить механизмы, благодаря которым можно избежать возможных штрафов.

Для кого предназначена программа

Собственники и руководители строительных компаний – чтобы разобраться в актуальных особенностях ведения строительного бизнеса.

Юристы строительных организаций, которые хотят углубить свои знания в области нововведениях 2019-2020 гг.

Инвесторы – чтобы избежать финансовых рисков при осуществлении строительной деятельности.

Собственники частных домов, дач и земельных участков, которые хотят убедиться, что их имущество построено с соблюдением всех норм.

Все, кто планирует в ближайшем будущем строительство.


Спикеры
Сергиенко Александр, Семинар по строительству Строительство 2020. Новая Разрешительная Документация от А до Я

Александр Сергиенко

Экс Начальник Управления разрешительных процедур Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Івлєва Наталія, Семинар по строительству Строительство 2020. Новая Разрешительная Документация от А до Я

Наталія Івлєва

Завідувач Відділу Економічних досліджень будівельного ринку та ціноутворення ДП НДІБК, ДП «ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ». Судовий експерт з будівельно-технічної експертизи, канд. екон. наук, с.н.с.


В ПРОГРАММЕ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА САДОВЫХ И ДАЧНЫХ ДОМОВ В ЖИЛЫЕ

До окончания регистрации осталось
24 дня
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Курс
Законодательство

Программа Семинара "Строительство 2020. Новая Разрешительная Документация от А до Я"

Блок 1. ЧЕРГОВІ ЗМІНИ 2020 р. В ГАЛУЗІ МІСТОБУДУВАННЯ!  РЕОРГАНІЗАЦІЯ / ЛІКВІДАЦІЯ ДАБІ !

1. ДАБІ → Нові Державні структури у сфері містобудування. Строки. Розмежування існуючих повноважень та функцій.
   !  Державна інспекція містобудування України (ДІМУ).

 •  Функція державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
 •  Створення 8 міжрегіональних територіальних органів ДІМ.
 •  Особливості контролю за дотриманням ліцензійних умов!

   !  Державна сервісна служба містобудування України (ДССМУ).

 •  Дозвільні функції. Реєстраційні функції. Ведення реєстрів. Ліцензування. Атестація та сертифікація.

   !  Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України.

 •  Перевірка об'єктів на відповідність Держнормам, Параметрам, ДБНам, Єврокодам.

2. Децентралізація повноважень.

 •  Поступова передача реєстрації та видачі документів (декларативний та дозвільний характер) від центрального органу до уповноважених органів містобудування та архітектури органів місцевого самоврядування.

3. МІНРЕГІОН. Карально-наглядова функція.

 •  Формування політики у сфері містобудівного контролю та нагляду.
 •  Можливість адмін оскарження МінРегіоном рішень про реєстрацію або повернення декларації; про видачу або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт; про відмову у видачі сертифіката.

4. Скасування ліцензування виконавців робіт. 

 •  Втрачають чинність ПКМУ від 5 грудня 2007 р. № 1396 та ПКМУ від 30 березня 2016 р. № 256.
 •  Питання про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензій віднесено до повноважень Мінрегіону!

5. Персоніфікована професійна сертифікація відповідальних виконавців робіт (виконробів, інженерів-консультантів...).

 •  ! Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна).
 •  Закріплення функції за Міністерством розвитку громад та територій.

6. Професія незалежного "ІНЖЕНЕРА-КОНСУЛЬТАНТА" (як відповідальних осіб).

 •  Зміни в ст. 11 Закону "Про архітектурну діяльність" щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
 •  Врегулювання оплати послуг (зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013).
 •  Напрямки діяльності (роль + обов’язки):

    - виступає в ролі експерта, який консультує замовника з питань реалізації проекту;
    - займається підбором постачальників і підрядників; 
    - об’єктивно і незалежно керує будівництвом на майданчику і повністю супроводжує проект на всіх стадіях;
    - несе відповідальність за дотримання норм законодавства у частині делегованих замовником повноважень;
    - здійснює незалежний і всебічних контроль якості при проектуванні й будівництві об’єктів.

7. Обов'язкове страхування для будівельних компаній з 1.01.2021р.

8. Зупинка дії постанови КМУ від 23.05.2011р. №553 «Про затвердження Порядку здійснення держ. арх.-буд. контролю».

9. Введення поняття «огляд об'єкту».

 •  Для з’ясування питань щодо відповідності, достовірності відомостей у поданих документах.
 •  Для з’ясування наявності виконавчої документації у обсязі, передбаченому ДБНами та матеріалів технічної інвентаризації.
 •  Фото- та відеофіксація.

10. Запровадження чек-листів (повна документація).

11. Новий РЕЄСТР БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 •  Кожен об'єкт матиме унікальний ID-код.
 •  Міститиме всю містобудівну інформацію: від початку будівництва до здачі в експлуатацію.

Як працюємо до нового реєстру?

 •  Чек-лист → ЦНАП → ДССМУ → дозвіл на будівництво.
 •  Сертифікат про введення в експлуатацію видаватимуть на підставі заяви від Забудовника + на підставі перевірки будівництва.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! Розподіл. Посилення.

   ∙ Персональна майнова, адміністративна та кримінальна відповідальність кожного суб'єкта:
Замовник, Місцеві органи містобудування та архітектури, Постачальники послуг, Проектні організації, Експертні, Атестовані і сертифіковані особи, Виконавці буд.робіт, Державний нагляд і контроль.

 

Блок 2. НОВІ ЗМІНИ до Закону України «ПРО БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ!

Сертифікації відповідальних виконавців. Проектування. Кошторисне ціноутворення у будівництві.

1. Аналіз Закону України про внесення змін до Закону «Про будівельні норми» щодо удосконалення НОРМУВАННЯ у будівництві.

 •  Підвищення якості будівельних норм. Зменшення кількості необгрунтованих вимог.
 •  Розширення методів встановлення будівельних норм.
 •  Розширення кола базових організацій, що виконують функції по нормуванню.
 •  Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм.

2. Три методи нормування у будівництві:

 •  Розпорядчий.
 •  Запровадження параметричного методу. Як пріорітетного!
 •  Цільовий.

3. МінРегіон планує коригувати ДБН, у зв'язку з внесенням змін до ЗУ «Про будівельні норми», якими параметричний метод нормування в будівництві було визначено пріоритетним.

 

Блок 3. НОВІ ЗМІНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ З ПИТАНЬ МІСТОБУДУВАННЯ (2018р., 2019р. з 1.01.2020р., з 1.05.2020р...).  ДБН «ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ».

Блок 4. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Что изменилось? Новые ПРОЦЕДУРЫ И ПРАВИЛА 2020!

1. РЕФОРМЫ! Закон № 1817-VIII. Новые редакции Постановлений КМУ №461 и №466. Практика их применения.

 •  Порядок оформления и получения разрешительных документов. Изменения.
 •  Разрешительные изменения в техническом переоснащении. Проставление КабМина №327.
 •  Новый Порядок проведения обследования принятых в эксплуатацию объектов строительства.
 •  Изменения в системе нормирования и стандартизации в строительстве.
 •  Изменения в Порядок тех. надзора во время строительства объекта архитектуры для CC2 и CC3.
 •  Увеличение ШТРАФОВ!

2. НОВЫЙ ПОРЯДОК оформления РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ!

 •  Разрешительная документация в ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЕ архитектурно-строительного НАДЗОРА и КОНТРОЛЯ.
 •  Декларативные и разрешительные документы в 2х уровневой системе.
 •  Особенности регистрации. Отмена декларацийПринятие в эксплуатацию (какая процедура?).
 •  Нюансы подачи документов.
 •  Что не требует разрешения? Анализ Постановления.
 •  Этапы прохождения разрешительной процедуры. Как изменилось понятие исходных данных, что в них входит?
 •  Исчерпывающий перечень условий, предоставляемых в качестве исходных данных для проектирования объектов строительства.
 •  Уведомление: когда возникает право на выполнение строительных работ. Как правильно подать Уведомление.

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

5. ПРИНЯТИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ объектов строительства.

6. Авторский и Инженерно-технический надзор.

 •  Техническое обследование и паспортизация объектов принятых в эксплуатацию (как осуществлять и контролировать).
 •  Новый статус БТИ. Техническая инвентаризация построенных объектов строительства.
 •  Изменения в Порядке осуществления тех. надзора во время строительства объекта архитектуры. Постановление КМУ №327.

7. Будівельний паспорт: зміни 2020!

 •  Скасування: ескізних намірів забудови (плани, відстані, фасади, інженерія).
 •  Спрощення чи ускладнення? Червоні лінії, вірстані, розриви... Вся відповідальність на Замовнику!

8. САМОЧИННЕ БУДІВНИЦТВО.

 •  Новий Порядок легалізації сомобудів. Вимоги органів арх.-буд. контролю до замовникаказчику.
 •  ! Хвиля «криміналізації» в 2020р. самочинного будівництва (ведення будівельних робіт без документів) приватних будинків.
 •  Поліція Києва відкриває кримінальні провадження за 356 ККУ – самоправство, щодо замовників, які розпочали будівельні роботи без  документів.

 

Блок 5. КОНТРОЛЬ! НАДЗОР! РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГАСК. Децентрализация. Передача функций на местную власть. Новые полномочия. Инспекции на местах!

Результати масових перевірок ДАБІ - активний відбір та призупинка ліцензій у будівельних компаній !
(відхилення від вимог будівельних вимог та стандартів, проектної та технічної документації; чисельності працівників;
розходження наданої інформації та фактичних даних; невідповідність кваліфікації, заниження категорій складності).

1. НОВЕ! Затвердження нових критеріїв для проведення перевірок.

 •  Зустрічайте Комплексний план перевірок 2020!
 •  Впровадження інспекційного порталу ДАБІ.

2. Зміни до Наказу №45.

3. Архитектурно-строительный НАДЗОР.

 •  Органы и их полномочия. Государство и органы местной власти. Сфера ответственности. Действия. Полномочия.

4. Архитектурно-строительный КОНТРОЛЬ.

 •  Кем и как осуществляется? Децентрализация.Полномочия: государства, какие передаются. ГАСК на уровне государственных функций.
 •  Инспекции на местах, как административные сотрудники от местной власти.

5. Регулирование строительной деятельности.

6. Конец уведомительным обязанностям застройщика перед местным советом, пожарниками, инспекцией.

7. Взаимоотношения субъектов градостроительства с системой Контроля и Надзора.

 •  Доказательства неправомерных действий в случае спора с инспекцией.
 •  Отказ инспекции. "... мы лишены возможности" - что делать? Рекомендации.

8. Усиление ответственности юр. и физ. лиц в сфере градосторительной деятельности.

 •  Виды ответственности. С какого момента возникает. Факты, что свидетельствуют о наличии оснований привлечения к ответственности.

9. ШТРАФНІ САНКЦІЇ у будівництві.

 •  Для фізичних осіб – ГАПів, ГІПів, інженерів-технічного нагляду, відповідальних виконавців;
 •  Для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
 •  Порушення містобудівного законодавтсва. Яка відповідальність?
 •  Порядок накладення фінансових та адміністративних санкцій. Їх оскарження. Аналіз судової практики.


Блок 6. ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ - НОВІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ЗМІСТУ. Проектування та Кошторисне ціноутворення.

1. Проектування та експертиза проектів будівництва.

 •  Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи.
 •  Види будівництва. Неузгодженість щодо «технічного переоснащення».

2. ДБН А.2.2-3:2014 «СКЛАД ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ на будівництво» - нові вимоги до складу та змісту!

 •  Проектна документація. Її склад та зміст. Порядок розроблення проектної документації об’єктів в розрізі дій сертифікованих інженерів-проектувальників
  (Закон №1817, Закон №2020, ПКМ №327, зміна № 6 та № 11 до кваліфікаційних характеристик).
 •  Проект зміни до Наказу Мінрегіону № 45 щодо «Порядку розроблення та затвердження проектної документації».

3. Сертифікація відповідальних виконавців.

 •  Термін дії сертифікатів. Проходження курсів підвищення кваліфікації. Які сертифікати для ГІП? Які для підпису кошторисної частини проектної документації?
 •  Анулювання, вилучення сертифікатів.

4. Закон «Про регулювання містобудівної документації».

 •  Ст. 31 «Проектна документація». Зміни з урахуванням відміни категорій складності (ЗУ «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»).
 •  Капітальний ремонт за спрощеною процедурою за дефектним актом та кошторисом тільки для об’єктів класу наслідків СС1.
 •  Експертиза проектної документації (обов’язкова та добровільна).
 •  Ст. 32. «Класи наслідків (відповідальності) будівель та споруд», проект зміни до ДСТУ щодо класу наслідків.

5. Проект зміни до ПКМ № 560 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».

6. Науково-технічний супровід у будівництві.

 •  Вартість науково-технічного супроводу (проект зміни №1 до ДСТУ-Н Б Д.1.1-8 «Правила визначення вартості наукових та науково-технічних робіт у будівництві»).
 •  Мета науково-технічного супроводу. Хто може виконувати?
 •  Науково-технічний супровід об’єктів в сейсмічних районах.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА.

 •  Зміни до ДСТУ Б Д.1.1 «Правила визначення вартості будівництва».
 •  Утримання служби замовника, технагляд, інженер-консультант.
 •  Зміни до ДСТУ-Н Б Д.1.1-3 «Настанова щодо визначення загальновиробничих і адмін. витрат та прибутку у вартості будівництва».
 •  Зміни до ДСТУ Б Д.1.1-7 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво».

НОВА Зміна №3.
Зміна №1 та Зміна №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013. Що нового?

 •  Вартість 1 людино дня (розрахунок до прийняття Зміни №3).
 •  Вартість робіт з паспортизації, оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності.
 •  Вартість експертизи проектної документації (Зміна №2), хто виконує експертизу.
 •  Помилки при експертизі кошторисів на вишукувальні роботи.

Зміна №1 – визначення вартості проектування інших об’єктів.

 •  Розподіл вартості проектних робіт по окремих стадіях проектування, між виконавцями окремих розділів проектної документації.
 •  Визначення договірної ціни, прибуток, середньомісячна заробітна плата проектувальника.
 •  Обґрунтування фактичних витрат при розрахунку вартості проектних робіт.

8. ЗАРПЛАТА.

 •  Середня кошторисна заробітна плата для розряду складності 3,8 – для будівельників та розряду 7,0 – для проектувальників.
 •  Прогнозна мінімальна кошторисна заробітна плата на 2020 рік, планові розрахунки на 2020 рікПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

БЛАГОДАРЯ ТРЕНИНГУ ВЫ:

 

Разберетесь в актуальной законодательной базе Украины в сфере строительства.

 

Получите алгоритм действий для получения разрешительной документации.

 

Узнаете новые особенности оформления проектной документации.

 

Разберетесь, как определяется класс последствий (категория сложности).

 

Узнаете новый порядок продажи прав на государственные и коммунальные земли.

 

Разберетесь в системе изменений имущественных прав на объекты недвижимости.

 

Разберетесь, кто и как может осуществлять архитектурно-строительный контроль.

   

Узнаете, как перевести садовые и дачные дома в жилые.

   

Определите, как легализовать самострой.

   

Ознакомитесь с судебными практиками в сфере строительства.

 

Условия участия
 • 1500 грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 1500 грн. 0 грн. 1500 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 30.05.2020) 1500 грн. (1500 грн.)

Время и место проведения:

23 июня 2020
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 029-61-65, (063) 480-67-12

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA