Комплексна програма навчання HR-менеджерів

HR Universe

Системний курс підготовки HR-фахівців з початкового рівня до позиції HR бізнес партнера
Мероприятие идет
Следить за событиями
Киев, Майдан Незалежності, 2, Будинок Профспілок, 3 поверх

ЛІФТ ДЛЯ РОЗВИТКУ КАР'ЄРИ І БІЗНЕСУ
Управління персоналом - це значно більше, ніж підбір співробітників і періодична організація їх навчання. Використовуючи системний підхід і сучасні інструменти, ми можемо підвищити ефективність кожного співробітника, а отже - і бізнесу в цілому. В такому випадку HR-менеджер може стати дійсним HR бізнес-партнером, яка приймає активну участь в управлінні компанією. Хочете спробувати себе в цій ролі? Досить крокувати по кар'єрних сходах - ласкаво просимо в ліфт для власного розвитку і розвитку вашої компанії!
Програма HRUniverse розроблена на основі тренінгових, навчальних та проектних програм ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ і LeadershipUniversity, бездоганна якість яких доведена часом.

4 ПРИЧИНИ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД

Отримайте розуміння системності функції управління персоналом.

ЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Відпрацюєте європейські технології, адаптовані до українського ринку.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ

Розберетеся в сучасних інструментах автоматизації HR-процесів.

СТВОРЕННЯ ОСОБИСТОГО БРЕНДУ

Підвищите власну вартість і значимість на ринку HR-послуг.

Для кого предназначена программа

HR-фахівці - для отримання системного бачення HR-функції і ефективних інструментів, що дозволить просунутися по кар'єрних сходах.
Керівники HR-підрозділів -
щоб вирости до HR бізнес-партнера і впливати на фінансові показники бізнесу.
Рекрутери,
які прагнуть розвиватися в сфері управління людським ресурсом.
Всі, кому цікава робота в сфері управління людським ресурсом.


Спикеры
Ірина Сінчалова

Керуючий партнер ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ, консультант і бізнес-тренер з 16-ти річним досвідом роботи, керівник проектів оцінки, розвитку і мотивування персоналу, реінжинірингу бізнес-процесів (IDEF0) і реорганізацій організаційних структур. Автор ціннісно-цільової моделі управління. Автор і тренер навчальних програм з розвитку HR-компетенцій, управлінських, емоційних та комунікаційних компетенцій.

Ольга Сидор

Організатор і адміністратор LeadershipUniversity, викладач МВА, експерт з питань мотивації персоналу та оцінки його ефективності. Досвід розробки програм і методичного забезпечення тренінгів, консультування менеджменту та власників бізнесу з питань мотивації персоналу, підвищення ефективності персоналу з 2002 р.


ПЕРЕВАГИ, ЯКІ ВИ ОТРИМАЄТЕ
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО HR-ФУНКЦІЇ
ГЛИБОКЕ ОСВОЄННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПІДХОДИ
НЕОБМЕЖЕНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КАР"ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
Программа
Управление персоналом

HR Universe

1. Стратегічні компетенції HR-менеджера (16 годин) 01-02.11.2019
 • Ціннісно-цільова модель управління. Моделі компетенцій і моделі KPI - розробка, аналітика показників компетентності та результативності персоналу в кореляції з показниками витрат на персонал.
 • Мета організації. Цілі HR-підрозділу і HR-компетенції. Організаційна структура HR-підрозділу, що відповідає цілям організації на кожному етапі розвитку. Працюючі схеми взаємодії між керівниками і HR-персоналом.
 • Місія, бачення, Стратегія організації та HR-Стратегія. Цінності, цілі, бізнес-процеси, функції, компетенції, стандарти - взаємозв'язок і послідовність впровадження.
 • Процеси управління персоналом - підбору, адаптації, оцінки, мотивування і розвитку персоналу. Зразки, документи і процедури.
 • Прийоми експрес-аудиту існуючої системи управління персоналу для виявлення критичних зон і планування перших 10 кроків змін.
 • Фінансові показники ефективності процесів управління персоналом. Бюджет для HR.
 • Корпоративна культура. Кроки, необхідні для зміни культури менеджменту і культури взаємодії всередині організації. Програми розвитку керівників і інструменти побудови процесу внутрішньокорпоративних комунікацій.
 • Сучасні світові тенденції в управлінні персоналом. Що вже необхідно застосовувати?

2. Підбір та адаптація персоналу (16 годин) 15-16.11.2019
 • Аналіз ситуації, що склалася на ринку праці. Динаміка рівня заробітних плат здобувачів з різних галузей.
 • Системність функції підбору персоналу. Аналіз бізнес-процесу «підбір персоналу».
 • Стандарти опису вакансій. Профіль посади. Модель компетенцій.
 • Методологія пошуку персоналу: «внутрішній» і «зовнішній» вектори спрямованості.
 • Процедури визначення цільового сегмента здобувачів. Вибір методу пошуку, виходячи із специфіки вакансії - Recruiting, Executive Search, Headhunting.
 • Вимоги до публікації вакансії. Відеовакансії.
 • Executive Search. Використання технологій прямого пошуку. Відпрацювання навичок залучення працюючих фахівців. Headhunting. персоналізований підбір персоналу.
 • Оціночні інтерв'ю за компетенціями. Техніка розробки. Бланк оформлення результатів.
 • Адаптація персоналу. Рівні і терміни адаптації.
 • Процедури оцінки відповідності підібраного спеціаліста займаної посади в процесі адаптації.
 • Взаємодія HR-фахівця з керівниками структурних підрозділів в процесі адаптації персоналу.

3. Оцінка персоналу (16 годин) 29-30.11.2019
 • Системність функції оцінки персоналу в діяльності компанії. Аналіз бізнес-процесу «оцінка персоналу».
 • Розподіл відповідальності між HR-фахівцями і менеджментом організації в процесі проведення оцінки персоналу. Алгоритми ефективної взаємодії.
 • Техніка оцінки Assessment Center. Техніка оцінки 360 градусів. Аналіз сильних і слабких сторін.
 • Ціннісно-цільова модель компетенцій.
 • Структура Assessment Center. Регламент і сценарій Assessment Center. Методи підготовки експертної комісії. Завдання фасилітатора (провідного групової роботи). Вибір методів оцінки (психодіагностичні і професійні тести, моделювання ділових і рольових ігор).
 • Структура 360 градусів. Розробка опитувальників 360 градусів і визначення оцінюють категорій персоналу.
 • Стандартизація, шкалювання та аналіз результатів оцінки.

4. Управління мотивацією співробітників (16 годин) 13-14.12.2019
 • Мотивація і особистість - розвиток вміння самостійно розробляти систему мотивації, яка здатна стимулювати до продуктивної роботи кращих співробітників.
 • Індивідуальна мотивація і потреби працівників: що мотивує яскравих і високопрофесійних співробітників, яка система мотивації дозволить співробітникам розкрити свій талант і працювати з максимальною віддачею.
 • Командна мотивація. Що, коли і як?
 • Немотівірованіное поведінку співробітників - можливість прогнозувати поведінку співробітників; «Ефект кобри» в мотивації.
 • Взаємозв'язок мотивації співробітників і стилів їх мислення, особливостей характеру: розуміння того, як взаємопов'язані характер і темперамент співробітника і його мотивація, вміння передбачати поведінку співробітника, його реакцію на мотиваційні заходи.
 • Методи виявлення індивідуальних мотиваторів.

5. Розробка системи заробітної плати (16 годин) 10-11.01.2020
 • Основні принципи матеріального мотивування. Визначення системи заробітної плати. Постійна частина заробітної плати (оклад, погодинна оплата, відрядна оплата) і змінна частина заробітної плати (бонус, премія).
 • Розрахунок постійної частини заробітної плати (окладу). Технологія бально-факторної оцінки посад.
 • Алгоритм проведення оцінки посадової позиції.
 • Робота в парах з консультаційною підтримкою тренера. Оцінка посад, за штатним розкладом компанії.
 • Формування грейдів, визначення меж окладу за кожною посадою.
 • Визначення оптимальних формул заробітної плати.
 • Розробка КРI (Key Performance Indicators) - ключових показників ефективності досягнення цілей діяльності. Причинно-наслідкові зв'язки між KPI організації, керівника структурного підрозділу і безпосереднього виконавця. Командні та індивідуальні KPI. Оптимальні формули заробітної плати.
 • Розподіл функціональних зон і зон відповідальності між керівниками структурних підрозділів та HR-підрозділом в процесі розробки і впровадження нової системи матеріального мотивування в організації.
 • Етапи проекту зміни заробітної плати. Особливості впровадження результатів проекту. Найбільш поширені форми опору персоналу. Превентивні і реактивні методи нейтралізації негативних факторів.

6. Навчання і розвиток персоналу (16 годин) 24-25.01.2020
 • Визначення потреби компанії в навчанні персоналу.
 • Навчання, як інструмент мотивації - 10 етапів циклу навчання персоналу.
 • Формальне і неформальне навчання і розвиток Soft і Hard компетенцій персоналу.
 • Форми і підходи до навчання персоналу: навчання на робочому місці, навчання поза робочим місцем, за межами компанії, навчання протягом усього життя, корпоративний університет.
 • Особистий план розвитку співробітників і управління кар'єрою.
 • Корпоративне навчання як інструмент в досягненні стратегічних орієнтирів і цілей компанії.
 • Оцінка ефективності навчання персоналу.
 • Оцінка ефективності діяльності компанії в сфері навчання персоналу.

СЕРТИФІКАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРОЕКТУ

Після закінчення Програми HRUniverse учасники отримують Диплом про закінчення.

Кожний учасник має можливість також отримати Сертифікат. Сертифікат Програми HRUniverse - це знак якості в HR-галузі.

Для отримання Сертификату необхідно довести своє вміння застосовувати на практиці ті навички та знання, що були отримані під час навчання – успішно виконати і захистити проект.

ФОРМАТ НАВЧАННЯ

Процес навчання побудований на принципах максимальної інтерактивності.
Передача теоретичного матеріалу проходить в формі доступних міні-лекцій.
70% навчання займають практичні блоки - кейси, презентації, ігри, модерації, які дозволяють максимально швидко і продуктивно засвоїти системну теорію і сформувати ключові навички реалізації теорії на практиці.

У вартість включається:

— забезпечення учасників бізнес-тренінгу методичними матеріалами;

— видача сертифікатів участі встановленого зразка;

— кава-паузи;

— консультування в процесі написання проекту впровадження системних HR-процесів в організації (з випадку оплати повного курсу 6-ти модулів)ВІДВІДАВШИ КУРС HR UNIVERSE
 

Ви відпрацюєте найефективніші технології управління персоналом, які грунтуються на сучасних досягненнях західних технологій і адаптовані до вітчизняного ринку українського менеджменту.

 

Ви зрозумієте мову бізнес-процесів і значення фінансових показників для того, щоб стати поруч з власником бізнесу.

 

Ви будете мати можливість стажування в відділах управління персоналом відомих виробничо-комерційних підприємств після кожного рівня навчання.

 

Ви зрозумієте системний зв"язок між процесами підбору, адаптації, оцінки, мотивації і розвитку персоналу через ціннісно-цільову модель управління персоналом.

 

Ви зможете впливати на бізнес-показники через зростання показників процесів управління персоналом.

 

Ви підвищите свою особисту вартість на ринку праці.

Отзывы участников
Марина Слабеняк
ФФ «Віола»
директор відділу по роботі з персоналом

Практичні вправи тренінгу були корисні. В процесі вправ і дискусій опрацьовували не тільки свої питання, а й отримували корисну інформацію про досвід інших фахівців і підприємств. Навчання пройшло на одному диханні, атмосфера в групі була супер!

Юлія Стрижак
СК «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ»
спеціаліст відділу оцінки та мотивації

Абсолютно все було доречним, корисним і застосовуваним в практиці. Програма мала логічний ланцюжок — починаючи з вітання, розминок під час тренінгу, закінчуючи кейсами. Так само відмінна ідея — наявність робочих книг і роздаткового матеріалу, що допоможе в майбутньому згадати всю інформацію, не упускаючи ключові моменти. До сих пір під враженням навчання. Доброзичлива атмосфера зробила свою справу — відчувалася приємна компанія в колі однодумців, які підтримували і ділилися своїм досвідом.

Світлана Ткачова
Роберт Бош Лтд
директор відділу по роботі з персоналом

Ця програма особливо ефективна при вирішенні таких питань: демотивований персонал, збій комунікації в відділі, звільнення особистого часу для стратегічних проектів шляхом делегування окремих завдань підлеглим, оптимізація процесів для досягнення результату. Основна перевага — оптимальне поєднання теорії з відпрацюванням практичних навичок, мінімізація презентації теорії (стисло і дохідливо).

Поліщук Оксана, Гвоздік Андрій
АТХК «Київміськбуд»

Надзвичайно цікаве навчання! Особливу увагу звернули на управління персоналом, від чого залежить ефективність роботи. Чудовий тренер. Досвідчена, просто і доступно викладає значний за обсягом матеріал, цікаво подає слухачам, зацікавлює до слухання, розуміння, аналізу та відтворення в житті. Дякуємо.

Євген Піщай
Сатурн Хай-Тек Україна

Навчання було цікавим та корисним, особливо про збалансовану систему показників (KPI). Навички можна використовувати при правильному плануванні роботи відділу на півріччя — тиждень, при розробці системи контролю та мотивації персоналу, спільне управління. Практичні завдання є сильною стороною навчання

Время и место проведения:
Киев, Майдан Незалежності, 2, Будинок Профспілок, 3 поверх
15 ноября 2019 — 8 февраля 2020
Контактная информация:
044) 501-28-69, (067) 504-91-44
(050) 029-61-65, (063) 480-67-12

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44, (050) 029-61-65, (063) 480-67-12

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA