Вебінар по оподаткуванню
Вебинар «МСФЗ-2021: останні зміни, практичні аспекти, податкові наслідки»

4200 грн.
Зарегистрироваться
Онлайн-курс
Скачать программу


Марина Милон-Козлова
Милон-Козлова Марина, Вебінар по оподаткуванню МСФЗ-2021: останні зміни, практичні аспекти, податкові наслідки
 • Обладатель награды «Лучший бизнес-тренер 2009 г. в Восточной Европе».
 • Аккредитованный преподаватель Института Профессиональных Финансовых Менеджеров (IPFM, Великобритания) по международной программе МСФО, внутренний аудит.
 • Преподаватель по подготовке к сдаче экзамена АССА Дип (рус.).
 • Сертифицированный преподаватель Европейской Школы Стратегического Менеджмента (ESSM, Великобритания) по международной программе сертификации директоров и управляющих.
 • Член экспертной группы по Восточной Европе IPFM.
 • Преподаватель по программам САР, CIPA по международной программе для бухгалтеров.
 • Преподаватель по программам обязательного повышения квалификации аудиторов Украины.
 • Преподаватель — практик, консультант по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета, управления финансовой и коммерческой деятельности предприятий.
 • Разработчик и рецензент методических пособий в области бухгалтерского учета и налогообложения.

 
До окончания регистрации осталось
1 день
Зарегистрироваться

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Вебинар
Финансы и Бухгалтерия

Программа Вебинара "МСФЗ-2021: останні зміни, практичні аспекти, податкові наслідки"

ДЕНЬ 1

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Хто є МСФЗ-зобов'язаним згідно із законом про бухоблік
 • Мінфін про МСФЗ для МСП
 • Коментар до постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку подання ФЗ» від 22.09.2021 р. №998: терміни подання річної та проміжної звітності
 • Таксономія: поточна та майбутня подача
 • Європейський регулятор розповів, які галузі звітності-2021 будуть пріоритетними під час перевірки
 • Нові правила розкриття інформації про облікову політику
 • Пандемічні витрати: особливості розкриття у фінансовій звітності
 • Особливості документального підтвердження операцій у МСФЗ-форматі
 • 10 найпоширеніших помилкових МСФЗ-стереотипів

2. ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК (МСФЗ (IAS) 8)

 • Помилки поточного та минулого звітного періодів
 • Помилки у прибутках та витратах
 • Суттєвість помилки
 • Помилки, що пов'язані з невірною класифікацією
 • Вплив на податок на прибуток
 • Нове визначення бухгалтерської оцінки
 • Зміна облікової політики та облікової оцінки. Різні наслідки для бухобліку та різний вплив на податок на прибуток. Як вірно ідентифікувати та відобразити в обліку.

3. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ (МСФЗ (IAS) 10)

 • Події що вимагають коригування та не вимагають коригування на дату балансу
 • Як події після дати балансу впливають на податок на прибуток

4. ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТУ З ОБЛІКУ ОРЕНДИ (МСФЗ (IFRS) 16)

 • У чому полягає суть єдиної моделі обліку оренди для орендаря
 • ОРЕНДА/або НІ – як визначити?
 • Критерій малоцінності базового активу
 • Короткострокова оренда: особливості ідентифікації та відображення у фінзвітності
 • Чи можливо встановити для оренди поріг суттєвості для не застосування МСФЗ 16 "Оренда"
 • Практичні аспекти визначення рядка оренди за МСФЗ 16
 • Як орендарю врахувати оренду зі змінними платежами
 • Орендна плата прив'язана до індексу інфляції: облікові наслідки для орендаря
 • Вибираємо параметри для дисконтування - ставка та період
 • Актив з права користування: наводимо у МСФЗ-балансі
 • Амортизація активів права користування та фінансові витрати – наслідки з податку на прибуток та ПДВ
 • Модифікація договору оренди протягом терміну оренди
 • Як врахувати модифікацію договору в умовах пандемії або як врахувати поступки з оренди за 2020-2021 роки
 • Облік витрат на ремонт та покращення орендованого майна
 • «Повернення» покращення базового активу: ловушка для орендаря
 • Облік оренди земельних ділянок державної та комунальної власності
 • Подання оренди орендарем у фінансовій звітності • Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему: "Оренда"

5. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ВПЛИВ НА ПОДАТКОВІ КОРЕКТУВАННЯ (МСФЗ (IAS) 16)

 • Критерії визнання основних засобів. Встановлення вартісного критерію
 • Особливості прийняття до обліку ОЗ МСФЗ у т.ч.: «соціалка», «балансоутримування», незавершені капітальні інвестиції • Телевізор для реклами: витрати періоду чи основний засіб? • Початкова оцінка вартості ОС: витрати, що формують первісну вартість
 • Основні засоби у розстрочення: як обліковувати за МСФЗ
 • Вплив переоцінки ОЗ на податкові різниці
 • МСФЗ-транзит: доцільна собівартість ОЗ та податкові ризики
 • Амортизація ОЗ: розрахунок ліквідаційної вартості
 • Чи обов'язково переглядати ліквідаційну вартість ОЗ
 • Амортизація ОЗ: коли починати
 • Зміна термінів корисного використання ОЗ (зменшення/збільшення) у бухгалтерському обліку та вплив таких змін на податковий облік
 • Компонентний облік ОЗ за МСФЗ. Компоненти ОЗ & налог на прибуток
 • Зупинення нарахування амортизації у бухгалтерському та податковому обліку у період виконання капремонтів, модернізації
 • Що робити, якщо обладнання повністю замортизовано, але все ще використовується?
 • Наступні витрати: облік поточного та капремонту за МСФЗ
 • Як врахувати зміни у планах щодо використання нерухомості
 • Які ключові умови та критерії класифікації активів, призначених для продажу
 • Послідовність дій при рекласі ОЗ у необоротні активи, призначені для продажу. приклад.
 • Облік інвестнерухомості: короткий коментар до МСБО 40
 • Модель оцінки інвестиційної нерухомості: чи є право вибору?
 • Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на теми: "Основні засоби"

2 день

1. ЯК ПРОТЕСТУВАТИ АКТИВИ НА ЗНЕЦІНЕННЯ І ОБҐРУНТУВАТИ СВОЄ ПРОФЕСІЙНЕ БАЧЕННЯ (МСФЗ (IАS) 36)

 • Концепція знецінення активів
 • Очевидний вплив Covid-19 – на знецінення активів
 • Як визначити одиниці, що генерують кошти
 • Розрахунок цінності використання окремих активів та ЄДРР
 • Оцінка справедливої ​​вартості за вирахуванням витрат на продаж
 • Визначення ставок дисконтування
 • Як визнати у фінансовій звітності збитки від знецінення
 • Вплив процедури знецінення на податкові різниці
 • Наслідки не проведення знецінення
 • Вплив обраної облікової політики щодо необоротних активів на звітність

2. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ – АСПЕКТИ ОБЛІКУ (МСФЗ (IAS) 38)

 • Що нового у стандарті МСФЗ 38
 • Критерії визнання НМА
 • Програмні продукти
 • Витрати створення веб-сайту
 • Торгова марка
 • Рекламний ролик: НМА чи витрати
 • Витрати на франшизу
 • Ліцензія на право користування надрами
 • Проектна документація для будівництва об'єкта ОЗ
 • НМА із терміном використання до 12 міс.
 • Як капіталізувати витрати на НДДКР з МСФЗ

3. ВИЗНАННЯ ВИРУЧКИ ПО МСФЗ 15: КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

 • Ідентифікація договору із клієнтом
 • Виявлення обов'язків до виконання – випадки виникнення та вплив на податок на прибуток
 • Договірний актив
 • Ретрознижки як зобов'язання: податкові ризики продавця
 • Програми лояльності: алгоритм обліку
 • Продаж товарів з правом повернення
 • Продаж товару з транспортуванням
 • Безкоштовна роздача товарів – як відобразити МСФЗ
 • Професійні судження: Інкотермс та МСФЗ 15
 • Різниці між датою та сумою визнання виручки: податок на прибуток та ПДВ.
 • Оцінка поетапного визнання виручки та первинні документи – на які показники орієнтуватися для підтвердження оподатковуваного доходу
 • Визначення ціни операції
 • Розподіл ціни операції
 • Процентна витрата або відсотковий виторг: як правильно показати компонент фінансування
 • Як за наявності суттєвого компонента фінансування враховувати ПДВ?
 • Резерв під кредитні збитки за МСФЗ 9

4. ОБЛІК ЗАПАСІВ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 (МСФЗ (IAS) 2)

 • Дорогі запчастини та комплектуючі, товари, придбані для реклами,
 • МНМА – ОЗ, запаси чи витрати?
 • Рекламні матеріали та їх облік
 • Матеріали для будівництва
 • Спецодяг, санітарний, формовий та фірмовий одяг: відображення в обліку
 • Знижки з погляду покупця
 • Розрахунок виробничої собівартості відповідно до МСФЗ
 • Знижка або розрахунок резерву. Вплив на податок на прибуток, ПДВ-наслідки колись будуть, а коли ні
 • Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему «ЗАПАСИ»

5. ДИСКОНТУВАННЯ ЗА МСФЗ (МСФЗ (IFRS) 9)

 • Дисконтування: короткостроковість та суттєвість
 • Яку ставку дисконтування використовувати під час пандемії
 • Як врахувати позики за ставкою, нижчою від ринкової в результаті пандемії COVID 19
 • Комісія за надання позики: як розрахувати ефективну ставку відсотка
 • Дисконтування безвідсоткових позик
 • Право на дострокове погашення: вплив на класифікацію кредитів
 • Довгострокові безвідсоткові позики: облік МСФЗ
 • Дисконтування процентних позик
 • Чи потрібно дисконтувати позики, отримані від материнської компанії з відсотками / без відсотків
 • Дисконт за довгостроковою позикою від власника
 • Позика для працівника
 • Облік депозитів відповідно до вимог МСФЗ 9

6. МСФЗ-РЕЗЕРВИ І ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ (МСФЗ (IAS) 37)

 • Що нового в МСФЗ 37
 • Забезпечення під відпустки
 • Річне преміювання: забезпечення чи умовні зобов'язання?
 • Резерв під пільгові пенсії
 • Резерв під обов'язковий аудит
 • Забезпечення гарантійних замін
 • Резерв під судові розгляди
 • Дисконтування забезпечень
 • Податкові різниці з податку на прибуток
 • Огляд листів контролюючих органів та коментар до них на тему: "Забезпечення та резерви"

7. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ МСФЗ 13 «ОЦІНКА СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ»

 • Справедлива вартість: концепти
 • Хто саме безпосередньо має здійснювати оцінку?
 • Зв'язок справедливої ​​вартості за МСФЗ та ринкової вартості за оціночними стандартами
 • Три методичні підходи до оцінки
 • Узгодження (інтерпретація) результатів кількох оціночних підходів

8. УСЕ, ЩО ГОЛОВБУХ ХОЧЕ ЗНАТИ ПРО КТМФЗ 23 o Скільки відтінків у невизначеності щодо податку на прибуток?

 • Чи обмежується невизначеність щодо податку на прибуток виключно податком на прибуток підприємств?
 • Якщо знехтувати: які ризики та відповідальність?
 • До яких ризиків може призвести надмірна стандартослухняність?
 • КТМФЗ 23 у звітах за 2020 та 2021 роки
 • Аудиторський звіт до ДПСУ
 • КТМФЗ 23 та облікова політика: точки перетину
 • Суттєвість
 • Як розкривають невизначеність щодо податку на прибуток у фінансовій звітності деякі українські компанії?ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Условия участия
 • 4200 грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 4200 грн. 0 грн. 4200 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 6.12.2021) 4200 грн. (4200 грн.)

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA