Семинар по налогообложению

Податкові перевірки 2019! Все, що потрібно знати Директору, Юристу, Бухгалтеру

2250 грн.
Зарегистрироваться
Киев


До окончания регистрации осталось
22 дня
Зарегистрироваться
Программа
Семинар
Финансы и Бухгалтерия

Податкові перевірки 2019! Все, що потрібно знати Директору, Юристу, Бухгалтеру

Блок І. Підготовка до податкової перевірки!
 • Як правильно підготуватися до податкової перевірки, щоб мінімізувати ризик податкових донарахувань та штрафних санкцій?
 • Чи варто проводити з працівниками інструктаж щодо алгоритму дій у разі податкової перевірки?
  Яким чином запобігти зайвому спілкуванню працівників компанії з податківцями?
 • Хто має взяти на себе спілкування з посадовими особами контролюючого органу під час проведення перевірки?
  Чи варто залучати адвоката для супроводу податкової перевірки?
 • Яким чином виявити сумнівних контрагентів та мінімізувати податкові ризики від співпраці з ними? Чи доцільно запровадити комплексну перевірку потенційних бізнес-партнерів та як її правильно організувати?
 • Яким чином виправити недоліки у первинних документах та підтвердити достовірність показників податкової звітності в процесі підготовки до податкової перевірки?

 

Блок ІІ. Поняття та види податкових перевірок.
 • У чому полягає суть перевірок як способу податкового контролю та яка їх мета?
 • Які види податкових перевірок передбачені чинним законодавством України?
 • Які нормативно-правові акти регулюють порядок призначення та проведення податкових перевірок?
 • Чи поширюються на податкові перевірки загальні принципи державного контролю, передбачені Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"?

Камеральна перевірка.

 • Що таке камеральна перевірка та які її особливості?
 • Де проводиться камеральна перевірка та чи обов’язкова присутність платника податків під час її проведення?
 • Які строки проведення камеральної перевірки?
 • Чи обмежений предмет камеральної перевірки?
 • Чи може контролюючий орган під час камеральної перевірки досліджувати питання, які виходять за межі показників податкової звітності?
 • Які права контролюючого органу у разі виявлення порушень, що не є предметом камеральної перевірки?
 • Як платнику податків захиститися від необґрунтованих претензій контролюючого органу під час проведення камеральної перевірки?
 • Чи правомірною є вимога контролюючого органу під час проведення камеральної перевірки про надання додаткових документів чи пояснень?

Документальна перевірка.

 • Який предмет та мета документальних перевірок? Які види документальних перевірок існують та у чому полягає відмінність між ними?
 • Чи обмежується предмет документальної перевірки виключно питаннями дотримання платником податків норм податкового законодавства?
 • Чи можливе проведення документальної перевірки з питань належного оформлення трудових відносин з працівниками? Які штрафні санкції за порушення трудового законодавства можуть накласти податкові органи? Чи може акт податкової перевірки спровокувати інспекційне відвідування компанії інспекторами Держпраці?

Документальна планова перевірка. План-графік документальних планових перевірок.

 • Які особливості призначення документальної планової перевірки?
 • Яким чином формується план-графік документальних планових перевірок та за якими критеріями до нього потрапляють платники податків?
 • Від чого залежить періодичність проведення документальних планових перевірок?
 • Чи враховується під час підготовки плану-графіку перевірок ризик-орієнтований підхід?
 • Яким чином контролюючі органи визначають ступінь ризику платника податків та його схильність до податкових правопорушень?
 • Які фактори ризику враховують контролюючі органи при оцінці платника податків для цілей податкового контролю?
 • Чи може платник податків оскаржити своє включення до плану графіку-перевірок та присвоєний йому ступінь ризику?
 • Чи підлягає річний план-графік перевірок оприлюдненню? Чи можна ознайомитися з планом-графіком перевірок он-лайн та яким чином це зробити?
 • Чи правомірним є щомісячне оновлення плану-графіку перевірок? Як захистити права платника податків, якого включено до плану-графіку перевірок посеред року?
 • Який порядок призначення документальної планової перевірки? Яким чином оформляється наказ про призначення документальної планової перевірки та які його обов’язкові реквізити?
 • Чи можливе проведення документальної планової перевірки без завчасного повідомлення платника податків? У який термін до початку проведення документальної планової перевірки платник податків має бути повідомлений про її проведення та які допустимі способи такого повідомлення?

Документальна позапланова перевірка. Запит про надання податкової інформації.

 • Які підстави проведення документальної позапланової перевірки?
 • Який порядок призначення документальної позапланової перевірки?
 • Яким чином відбувається повідомлення платника податків про проведення документальної позапланової перевірки? Чи обов’язкове повідомлення платника податків про проведення документальної позапланової перевірки до початку її проведення?
 • Який строк проведення документальної позапланової перевірки? Чи передбачений скорочений строк перевірки для ФОПів, які припиняють підприємницьку діяльність та не мають найманих працівників?
 • Чи заборонено повторне проведення позапланової перевірки з питань, які були досліджені під час попередніх перевірок?
 • Чи може несвоєчасне подання податкової звітності призвести до документальної позапланової перевірки?
 • Як уникнути документальної позапланової перевірки у разі зустрічної звірки даних щодо контрагента платника податків?
 • У яких випадках адміністративне оскарження результатів попередньої перевірки може стати підставою для проведення позапланової перевірки? Яким чином використати позапланову перевірку для покращення шансів на оскарження результатів попередньої перевірки?
 • Які особливості призначення документальної позапланової перевірки у разі проведення службового розслідування щодо посадових осіб контролюючого органу? Як захистити права платника податків у разі кримінального переслідування посадових осіб, які раніше проводили щодо цього платника податків перевірку?
 • Чи можна використати позапланову перевірку як інструмент впливу на недобросовісного контрагента, який не виконує свого обов’язку щодо реєстрації податкової накладної у ЄРПН? Чи ефективним є такий інструмент впливу та чи допоможе він платнику податків захистити своє право на податковий кредит?
 • У яких випадках контролюючий орган має право надіслати платнику податків запит про надання пояснень та їх документального підтвердження? Які обов’язкові реквізити такого запиту та коли відповідний запит є обґрунтованим?
 • Як правильно відповідати на запит контролюючого органу про надання податкової інформації?

Документальна невиїзна перевірка. Електронна перевірка.

 • Які особливості проведення документальної невиїзної перевірки та чим вона відрізняється від камеральної перевірки?
 • Чи обов’язкова присутність платника податків під час проведення документальної невиїзної перевірки? Чи може платник податків клопотати про заміну документальної невиїзної перевірки документальною виїзною перевіркою?
 • Що таке електронна перевірка? Чи може платник податків самостійно ініціювати проведення електронної перевірки?
 • Які платники податків мають право на проведення щодо них електронних перевірок?
 • Якою є практика контролюючих органів щодо проведення електронних перевірок та чи стали електронні перевірки ефективним способом добровільного податкового аудиту діяльності платників податків?

Фактична перевірка.

 • Що таке фактична перевірка та чи може платник податків бути попередженим про проведення такої перевірки?
 • Який порядок оформлення фактичної перевірки та ознайомлення з фактом її проведення платника податків?
 • Який предмет фактичної перевірки та чи стосується ця перевірка стану дотримання платником податків норм податкового законодавства?
 • Чи обмежене коло джерел інформації про можливі порушення платником податків вимог законодавства, які можуть бути підставою для проведення фактичної перевірки? Як довести недостовірність звинувачень, які стали підставою для фактичної перевірки?
 • Чи може звернення споживача бути підставою для фактичної перевірки та як спростувати наведену у зверненні інформацію?
 • Чи можливе проведення фактичної перевірки на підставі анонімної скарги?
 • Яка вимога щодо кількості податкових інспекторів під час проведення фактичної перевірки? Чи обов’язкова присутність платника податків під час проведення фактичної перевірки?
 • Який строк проведення фактичної перевірки та за яких умов він може бути продовжений?

 

Блок 3. Порядок проведення податкової перевірки.

Допуск посадових осіб контролюючого органу до проведення податкової перевірки. Адміністративний арешт майна. Арешт коштів на рахунках платника податків.

 • Який порядок допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення податкової перевірки? Які документи повинні пред’явити податкові інспектори перед початком перевірки?
 • Яким чином фіксується згода платника податків на допуск посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки? Які наслідки відмови платника податків від підписання направлення на перевірку?
 • За яких умов можливий недопуск посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки? Яким чином обґрунтувати законність недопуску до проведення перевірки та як правильно оформити відповідний недопуск?
 • У якому порядку посадові особи контролюючого органу фіксують факт відмови платника податків у допуску до проведення перевірки? Чи варто підписувати складений податковими інспекторами акт та чи можна долучити до нього письмові пояснення?
 • Які можливі наслідки недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки? Чи завжди наявність законних підстав для недопуску податкових інспекторів до проведення перевірки допомагає платнику податків уникнути претензій з боку контролюючих органів?
 • Чи можливий адміністративний арешт майна платника податків у разі недопуску до проведення перевірки?
 • Який порядок накладення адміністративного арешту на майно платника податків? На які види майна контролюючий орган не може накласти адміністративний арешт?
 • Чи передбачено можливість спростування обґрунтованості застосування адміністративного арешту щодо майна платника податків у судовому порядку?
 • Яким чином оскаржити арешт майна платника податків у разі наявності у нього законних підстав для недопуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки?
 • Як домогтися відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої контролюючим органом внаслідок неправомірного застосування арешту щодо майна платника податків? Який механізм відшкодування такої шкоди?

Права та обов’язки платника податків і контролюючого органу під час проведення податкової перевірки.

 • Якими правами під час проведення перевірки наділений платник податків? Чи можливе проведення перевірки за відсутності платника податків чи його представника?
 • Які документи під час перевірки мають право запитувати та вивчати посадові особи контролюючого органу?
 • Як правильно надавати посадовим особам контролюючого органу оригінали документів для ознайомлення? Чи можливе вилучення у платника податків оригіналів документів під час проведення перевірки?
 • Яким чином оформити передачу податковим інспекторам копій первинних та інших документів? Які вимоги до змісту і форми опису переданих документів?
 • Як запобігти розголошенню комерційної таємниці та конфіденційної інформації під час перевірки? Яким чином унеможливити неконтрольоване вилучення документів та зняття інформації з каналів зв’язку?
 • На підставі яких документів перевіряється правильність та повнота обліку доходів і витрат платника податків? Які особливості перевірки показників податкового обліку у разі застосування платником податків міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО)? Які вимоги передбачає спрощений облік доходів та витрат для платників єдиного податку?
 • Які особливості надання великим платником податків документів під час перевірки? Чи може великий платник податків надавати документи контролюючому органу в паперовому вигляді?
 • Документи якої давності мають право вимагати від платника податків під час проведення перевірки? Чи має право податковий орган контролювати передачу платником податків документів у архів?
 • Як діяти у разі втрати чи пошкодження документів, необхідних для проведення перевірки? Чи можливо перенести термін проведення перевірки у зв’язку з втратою чи пошкодженням документів? Протягом якого строку платник податків повинен відновити втрачені документи?
 • Які наслідки ненадання посадовим особам контролюючого органу документів, що підтверджують показники податкової звітності? Чи можливо їх донести до моменту оформлення результатів перевірки?
 • Чи може несвоєчасне подання документів бути підставою для продовження строку перевірки чи призначення позапланової перевірки?
 • Як діяти, якщо необхідні для перевірки документи вилучені правоохоронними органами? Чи зобов’язані правоохоронні органи надати податковим органам доступ до вилучених документів?
 • Чи є вилучення оригіналів документів правоохоронними органами підставою для продовження строку перевірки?
 • Як захистити права платника податків, якщо посадова особа контролюючого органу під час проведення перевірки відмовляється прийняти від платника податків документи, що підтверджують належне виконання податкового обов’язку?
 • Чи може посадова особа контролюючого органу вимагати від платника податків інформацію, що міститься у державних реєстрах та загальнодоступних інформаційних базах даних?
 • У якій формі та у який спосіб надавати пояснення з питань, що виникають під час перевірки?
 • Яким чином під час перевірки відбувається зняття показників лічильників та інших технічних приладів, які використовуються при обліку товарно-матеріальних цінностей? Чи можливе при цьому залучення акредитованого спеціаліста?

Зупинення податкової перевірки.

 • За яких умов та щодо яких платників податків можливе зупинення податкової перевірки? Чи усі податкові перевірки можна зупинити?
 • Яким чином оформляється зупинення податкової перевірки та на який строк допускається відповідне зупинення?
 • Які вимоги щодо ознайомлення платника податків з фактом зупинення перевірки?
 • Які наслідки поновлення раніше зупиненої перевірки та яким чином відновлюється перебіг загального строку проведення перевірки?

 

Блок 4. Окремі види податкових перевірок.

Податкова перевірка для підтвердження права на бюджетне відшкодування ПДВ

 • За яких умов платник податків має право на бюджетне відшкодування ПДВ? Яким чином підтверджується заявлена у податковій декларації сума бюджетного відшкодування ПДВ?
 • Які вимоги щодо документального підтвердження законності суми бюджетного відшкодування?
 • Які особливості проведення камеральної перевірки для підтвердження права на бюджетне відшкодування ПДВ? У яких випадках обов’язковою є документальна перевірка заявленої суми бюджетного відшкодування ПДВ?
 • Чи може платник податків втратити право на бюджетне відшкодування ПДВ за результатами перевірки та як захистити відповідне право?
 • Чи може платник ПДВ бути позбавлений бюджетного відшкодування за порушення податкової дисципліни з боку його контрагента? Чи відповідає існуюча практика бюджетного відшкодування ПДВ принципу індивідуалізації юридичної відповідальності та презумпції правомірності рішень платника податків? Яка позицію з цього питання Верховного Суду та ЄСПЛ?
 • Чи передбачена юридична відповідальність за несвоєчасне відшкодування ПДВ з державного бюджету? Чи можливо стягнути пеню за затримку в бюджетному відшкодуванні ПДВ? Протягом якого строку може бути заявлено вимогу про стягнення пені за несвоєчасне відшкодування ПДВ?
 • Чи можливе безпосереднє стягнення з державного бюджету заборгованості із відшкодування ПДВ?
 • Чи є безпосереднє відшкодування ПДВ з державного бюджету ефективним способом захисту прав платника податків? Якою є правова позиція Верховного Суду з цього питання? Чи можлива кардинальна зміна судової практики у справах про бюджетне відшкодування ПДВ?

Податкова перевірка у кримінальному провадженні.

 • Чи допускається проведення позапланової податкової перевірки на підставі ухвали слідчого судді? Яка остання практика Верховного Суду з цього питання?
 • Чи має право слідчий або прокурор клопотати про призначення податкової перевірки під час кримінального провадження?
 • Чи мають юридичну силу докази, отримані за результатами перевірки, проведеної на підставі ухвали слідчого судді?
 • Яким чином скасувати наказ про проведення податкової перевірки, призначеної слідчим суддею у кримінальному провадженні? Чи є шанси щодо оскарження податкового повідомлення-рішення у разі проведення перевірки на підставі ухвали слідчого судді?
 • Чи можливе апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про призначення податкової перевірки у кримінальному провадженні?

Податкова перевірка з питань трансферного ціноутворення

 • Яким чином та у яких формах здійснюється податковий контроль у сфері трансферного ціноутворення (ТЦ)?
 • Які операції належать до контрольованих операцій для ТЦ?
 • У чому полягає суть принципу "витягнутої руки"? Яким чином відбувається перевірка відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" та які методи при цьому застосовуються?
 • За якими критеріями встановлюється пов’язаність платника податків з його контрагентами? Які наслідки співпраці з компаніями з офшорних держав (територій)?
 • Яким чином довести відповідність ціни контрольованої операції між пов’язаними особами ринковим умовам? Які операції використовуються для порівняння з метою встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"?
 • Який механізм зіставлення умов контрольованих та неконтрольованих операцій?
 • У яких межах допускається відхилення від ринкового рівня економічних умов здійснення контрольованої операції?
 • Чи запроваджена у сфері ТЦ податкова доктрина переваги сутті над формою? Яким чином оцінюються умови контрольованої операцій, якщо фактичні дії сторін контрольованої операції не відповідають умовам укладеного ними договору? Чи має фактична поведінка сторін контрольованої операції вирішальне значення для оцінки такої операції в цілях ТЦ?
 • За якими критеріями обирається найбільш доцільний метод встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"? Який метод ТЦ є найпоширенішим?
 • Які фактори слід враховувати при визначені показника рентабельності контрольованої операції та як обґрунтувати доцільність їх врахування?
 • Які джерела інформації використовуються для порівняння ціни контрольованої операції з ціною зіставних неконтрольованих операцій?
 • У якому порядку та протягом якого строку платники податків звітують про контрольовані операції? Яким чином контролюючий орган перевіряє показники звіту про контрольовані операції?
 • Що включає у себе документація з трансфертного ціноутворення та які моменти слід врахувати при її підготовці? У якому випадку документація з трансфертного ціноутворення підлягає перевірці контролюючим органом? Чому не варто зволікати з своєчасною підготовкою документації з трансфертного ціноутворення?
 • Які наслідки недоліків документації з трансферного ціноутворення? Чи може платник податків виправити ці недоліки після подання документації з трансферного ціноутворення до контролюючого органу?
 • Які вимоги щодо розкриття структури власності платника податків та організаційної структури групи компаній необхідно виконати для успішного проходження перевірки з питань ТЦ?
 • Які підстави для призначення перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"? Чому важливо якісно та ретельно готувати звіти про контрольовані операції та документацію з трансферного ціноутворення?
 • Яка тривалість та періодичність проведення перевірок з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки"? Чи обмежений предмет відповідної перевірки? Чи можливе одночасне проведення перевірки з ТЦ та іншої податкової перевірки? Чи можливе продовження строку проведення перевірки з ТЦ?
 • Чи може контролюючий орган вимагати від платника податків надання додаткових документів та пояснень під час перевірки з питань ТЦ? Як правильно реагувати на відповідні запити контролюючих органів?
 • Чи може контролюючий орган під час перевірки з питань ТЦ застосувати інший метод для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", ніж той, який обрав платник податків?
 • Яким чином довести доцільність використання платником податків обраного методу ТЦ та як захистити свій вибір у спорі з контролюючим органом?
 • Якими правами під час здійснення перевірки з питань ТЦ наділені контролюючі органи? Як захистити інтереси платника податків та його контрагентів під час проведення перевірки з питань ТЦ?
 • Які інформаційні ресурси та бази даних використовуються контролюючим органом для порівняння умов контрольованої операції з умовами зіставних операцій? Чи завжди використання таких джерел інформації є правомірним?

Зустрічна звірка.

 • Що таке зустрічна звірка та чим вона відрізняється від податкової перевірки?
 • Яким чином відбувається зустрічна звірка даних суб’єктів господарювання щодо платника податків? Як захистити права платника податків у разі проведення щодо нього зустрічної звірки?
 • Як правильно відповісти на запит контролюючого органу у разі проведення зустрічної звірки? Які юридичні наслідки проведення щодо платника податків зустрічної звірки?
 • Чи може зустрічна звірка щодо одного платника податків перерости у позапланову перевірку щодо іншого платника податків та як цьому запобігти?

 

БЛОК 5. Оформлення результатів податкової перевірки.

Акт податкової перевірки.

 • Яким чином та у якому порядку відбувається оформлення результатів податкової перевірки?
 • У яких випадках складається довідка про перевірку та чи можливо це у наших реаліях?
 • Які вимоги до форми та змісту акту перевірки? Які реквізити є обов’язковими для акту перевірки?
 • Який строк складання акту перевірки та які наслідки його пропуску контролюючим органом?
 • Які особливості підготовки та вручення акту камеральної перевірки? Яким чином відбувається оформлення результатів електронної перевірки та чи можливий їхній перегляд контролюючим органом за ініціативою платника податків?
 • Як правильно підписати акт податкової перевірки, щоб заздалегідь не визначити позицію контролюючого органу? Які відмітки та записи може залишати платник податків під час підписання акту перевірки?
 • Яким чином платник податків може висловити незгоду із висновками контролюючого органу, викладеними у акті перевірки?
 • Чи може платник податків долучити до акту перевірки додаткові пояснення або документи?
 • Які наслідки відмови від підписання акту перевірки? Чи варто не підписувати акт перевірки у разі незгоди з його висновками?
 • Чи звільняється платник податків у разі відмови підписати акт перевірки від обов’язку сплатити визначені контролюючим органом грошові зобов’язання?
 • Який порядок та строки вручення або надсилання акту перевірки платнику податків?
 • Чому важливо ретельно ознайомитися з текстом акту перевірки? Які умисні та неумисні помилки найчастіше допускають податкові інспектори у актах перевірок?
 • Який порядок та строк подання заперечень на акт перевірки? Які наслідки подання таких заперечень?
 • Які вимоги до форми і змісту заперечень на акт перевірки? Яким чином відбувається розгляд заперечень?
 • Чи може платник податків клопотати про участь у розгляді його заперечень на акт перевірки? Якими правами наділений платник податків під час розгляду заперечень на акт перевірки?
 • За допомогою яких методів та прийомів можна спростувати висновки акту перевірки та як правильно вибудувати лінію захисту прав платника податків під час розгляду заперечень на акт перевірки?
 • Чи можливе проведення позапланової перевірки на підставі надходження до контролюючого органу заперечень на акт перевірки?
 • Яким чином відбувається оформлення результатів розгляду заперечень на акт перевірки?
 • Чи враховується висновок про результати розгляду заперечень на акт перевірки при винесенні податкового повідомлення-рішення?

Податкове повідомлення-рішення.

 • Що таке податкове повідомлення-рішення (ППР) та який його юридичний статус? Чи передбачає ППР самостійне визначення контролюючим органом суми грошового зобов’язання платника податків?
 • У якому порядку відбувається прийняття та вручення ППР?
 • Коли ППР вважається врученим, навіть якщо платник податків фактично його не отримав?
 • Які причини невручення ППР не вважають поважними та не звільняють платника податків від обов’язку сплатити визначене грошове зобов’язання?
 • Чи можливе стягнення з платника податків податкового боргу, якщо ППР надіслано за невірною адресою? Яким чином визначається належна адреса для надіслання ППР?
 • Як діяти, якщо податкові органи інкримінують платнику податків його відсутність за місцезнаходженням?

 

Блок 6. Оскарження результатів податкової перевірки.
 • Які способи оскарження рішень контролюючих органів існують?
 • Чи ефективною є практика залучення бізнес-омбудсмена при оскарженні ППР? Чи допомогло запровадження інституту бізнес-омбудсмена посилити позиції бізнесу у спорах з податковими органами? Якими права та можливостями наділений бізнес-омбудсмен при розгляді скарг платників податків на рішення контролюючих органів?

Адміністративне оскарження.

 • Який порядок та строк адміністративного оскарження рішення контролюючого органу?
 • Які вимоги до форми та змісту скарги про перегляд рішення контролюючого органу у разі його адміністративного оскарження?
 • Чи потрібно повідомляти про відкриття процедури адміністративного оскарження контролюючий орган, який виніс спірне рішення?
 • У якому порядку розглядається скарга під час адміністративного оскарження? Чи допускається платник податків до розгляду його скарги та які можливості щодо доведення своєї правоти він має?
 • На кого покладається тягар доказування правомірності нарахування грошового зобов’язання платнику податків під час процедури адміністративного оскарження?
 • Протягом якого строку контролюючий орган вищого рівня має розглянути скаргу платника податків та прийняти щодо неї рішення? Чи можливе продовження строку розгляду скарги в адміністративному порядку? Які наслідки пропуску граничного строку розгляду скарги в адміністративному порядку?
 • Чи означає пропуск контролюючим органом встановленого строку розгляду скарги автоматичне задоволення цієї скарги на користь платника податків?
 • Яким чином платник податків має дізнатися про прийняте за результатами розгляду його скарги рішення? Чи зупиняє відкриття процедури адміністративного оскарження виконання грошового зобов’язання платником податків?
 • З якого моменту процедура адміністративного оскарження вважається закінченою?
 • Чи можна після адміністративного оскарження рішення розпочати його судове оскарження?

Судове оскарження.

 • Протягом якого строку можливе судове оскарження рішення контролюючого органу? Які особливості судового оскарження після завершення процедури адміністративного оскарження?
 • Чи втрачає платник податків у разі допуску до проведення перевірки посадових осіб контролюючого органу право на оскарження наказу про її призначення?  Чи вичерпує наказ про призначення перевірки свою дію після допуску до проведення перевірки?
 • Як незаконність наказу про призначення перевірки може вплинути на оскарження ППР, прийнятого за результатами перевірки?
 • Чи можуть процедурні порушення при проведенні перевірки призвести до скасування прийнятих за її результатами ППР? Яким чином процедурні порушення при проведенні перевірки досліджуються в сукупності з іншими доказами?

Оскарження відмови у реєстрації податкових накладних.

 • Як захистити своє право на податковий кредит та оскаржити рішення про відмову у реєстрації податкової накладної?
 • За якими критеріями податковий орган може прийняти рішення про відмову у реєстрації податкової накладної та які це має наслідки для бізнесу?
 • Наявність яких критерії свідчить про ризиковість податкової накладної та передумови для неправомірного формування податкового кредиту?
 • Який орган уповноважений на затвердження критеріїв ризиковості податкових накладних? Чи затверджені відповідні критерії ризику належним органом державної влади та наскільки процедура їх затвердження відповідає принципу законності?
 • Чи вважає законними критерії блокування податкових накладних Верховний Суд? Які перспективи законодавчого вирішення цього питання?

 

Блок 7. Актуальні питання податкових перевірок.

Питання реальності господарських операцій

 • Яким чином довести реальність господарської операції з контрагентом?
 • Які ознаки свідчать про нереальність (фіктивність) господарської операції?
 • Що таке розумна ділова мети та за яких умов операція спрямована на досягнення неправомірної податкової вигоди?
 • Як виявити сумнівного контрагента у ланцюгу поставок та мінімізувати ризики від співпраці з ним?
 • Чи існує примірний перелік обставин, які слід довести для підтвердження реальності господарської операції?
 • Чи можливо підтвердити реальність господарської операції наданням доказів ретельної перевірки контрагента? Наскільки обачним має бути платник податків при виборі контрагентів та на які моменти слід звернути увагу в першу чергу?
 • За допомогою яких методів визначається обізнаність платника податків із незаконною діяльністю його контрагента та чи є ці методи досконалими?
 • Яким чином встановлюється факт фіктивності оспорюваних правочинів під час податкової перевірки? Чи має право контролюючий орган на позасудове визнання договору недійсним у акті перевірки та чи не суперечить це принципу законності?
 • Чи повинен платник податків нести відповідальність за незаконні дії його контрагента, на якого він не має впливу?
 • Чи може відсутність основних засобів та технічних і кадрових ресурсів у контрагента позбавити покупця права на податковий кредит і витрати?
 • Чи повинен платник податків доводити наявність у його партнера фізичної можливості здійснення господарської операції?
 • Чи породжує активне використання аутсорсингових послуг сумніви щодо добросовісності контрагента? Як протидіяти оціночним судженням контролюючого органу щодо здатності платника податків здійснювати відповідні господарські операції? Чи враховують контролюючі органи при оцінці реальності господарських операцій сучасні бізнес-моделі, зокрема ті, які базуються на оренді основних засобів та персоналу?
 • Яким чином уникнути претензій з боку податкових органів у разі співпраці з компаніями-оболонками?
 • Яка позиція Верховного Суду щодо ознак реальності господарської операції та юридичної сили первинних документів?
 • Яким чином суди оцінюють докази реальності господарської операції та чи мають окремі докази перевагу над іншими?

Значення кримінального провадження у податкових спорах.

 • Як захистити інтереси платника податків у разі відкриття кримінального провадження щодо його бізнес-партнера?
 • Яким чином обґрунтувати реальність господарської операцій у разі наявності свідчень керівника контрагента про фіктивність його діяльності?
 • Як спростувати допустимість протоколу допиту керівника контрагента як доказу у податковому спорі?
 • Чи можна уникнути податкових донарахувань у разі появи обвинувальних свідчень з боку посадових осіб контрагента?
 • Які податкові наслідки взаємовідносин з контрагентом, фіктивність господарської діяльності якого встановлена вироком суду в кримінальному провадженні?
 • Чи може фіктивність контрагента породити кримінальні провадження щодо менеджменту компанії?
 • Яким чином Верховний Суд співвідносить фіктивність контрагента та податкову вигоду платника податків?

Первинні документи: доктрина переваги суті над формою.

 • Які вимоги до змісту та форми первинних документів для цілей податкового обліку?
 • Які недоліки первинних документів не впливають на реальність господарських операцій?
 • Які вимоги слід виконати для того, щоб мінімізувати претензії контролюючих органів щодо первинних документів?
 • У чому полягає податкова доктрина переваги суті над формою? Чи достатньо належним чином оформлених первинних документів для безумовного підтвердження реальності господарської операції?
 • Чи може контролюючий орган визнати операцію фіктивною, незважаючи на правильне оформлення первинних документів?
 • Чи завжди первинні документи підтверджують фактичне виконання господарських операцій?
 • Які наслідки підписання первинних документів особою, яка в межах кримінального провадження заявила про непричетність до відповідної компанії? Яким чином зберегти право на податкових кредит та витрати у такому випадку?
 • Чи можна використовувати при оформленні первинних документів факсиміле та у яких випадках? Яким чином уберегтися від претензій з боку контролюючих органів у разі засвідчення документів факсиміле чи іншим аналогом власноручного підпису?

 

До вартості входить
 • повний день навчання та консультацій; 
 • відповіді на запитання (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь); 
 • ексклюзивні матеріали
 • обід в ресторані; 
 • кава-брейки в перервах; 
 • набір ділових аксесуарів
 • сертифікатУсловия участия

До окончания регистрации осталось

Групповые скидки

2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 10%
Регистрация участников0
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 2250 грн. 0 грн. 2250 грн.
У вас есть промо-код?
Следите за промокодами на FB странице:
0 грн.
Сумма к оплате (на 19.06.2019) 2250 грн. (2250 грн.)

По всем вопросам, связанным с участием в мероприятии, связывайтесь по телефонам или e-mail:
+38 (044) 501-28-69, +38 (067) 504-91-44, +38 (050) 313-96-80, +38 (063) 880-33-13, e-mail: event@hrm.ua

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA