Семінар по Будівництву та Дозвільній Документації
Семинар «Нові зміни в будівництві в 2021 році»

Все про Дозвільну Документацію у 2021

(с 09:00 до 17:00)
от 2800 грн. 3100 грн.
при оплате до 20.10.21
Зарегистрироваться
ONLINE+Киев, проспект Голосіївський 70, Готель МИР
Скачать программу

НОВІ ЗМІНИ У БУДІВНИЦТВІ. НОВІ ПРОЦЕДУРИ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ

Семінар охоплює всі питання про ведення будівельної діяльності в 2021 році в Україні. Програма навчання по Будівництву і Дозвільної документації - це кейси вирішення різних питань по будівництву, останні зміни законодавства, отримання дозвільної документації за новими процедурами.

Нові зміни в сфері містобудівельної діяльності.
Реформування державної політики у сфері містобудування, контролю та нагляду
Архітектурно-будівельний контроль та нагляд
Нова Державна інспекція містобудування (ДІМ)
Експертиза проектів будівництва. Нові зміни
Нова процедура отримання дозвільних документів.
Новий порядок виконання підготовчих та будівельних робіт.
Дозвільна документація. Чек-листи (повна документація), алгоритм, підстави відмови.
Реєстр будівельної діяльності.
Вдосконалення нормування у будівництві. Нові зміни до Закону України «Про будівельні норми».
Експертиза проектів будівництва. Експертиза проектної документації.

БУДІВЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2021

Розібратися в актуальних будівельних нововведеннях 2021 р.

ДОЗВІЛЬНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Чек-листи (повна документація), алгоритм отримання, підстави відмови

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ

Архітектурно-будівельний контроль та нагляд. Вдосконалення нормування у будівництві

ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА

Експертиза проектної документації. Експертиза кошторисної документації


Спикеры
Николаенко Елена, Семінар по Будівництву та Дозвільній Документації Нові зміни в будівництві в 2021 році

Елена Николаенко

Директор проектной организации «ИНДУСТРИЯИНТЕРСЕРВИС». Руководитель и разработчик инвестиционных проектов по строительству с привлечением иностранного капитала

Павленко Дмитрий, Семінар по Будівництву та Дозвільній Документації Нові зміни в будівництві в 2021 році

Дмитрий Павленко

один из лучших специалистов Украины в сфере недвижимости, директор аналитического центра «Правовая зашита БТИ», автор многочисленных публикаций в специализированных изданиях «Риелтор», «Все про бухгалтерский учет» и др.

До повышения стоимости осталось
84 дня
Успей получить скидку

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Семинар
Финансы и Бухгалтерия

Программа Семинара "Нові зміни в будівництві в 2020 – 2021 році"

Блок 1. Нові зміни в сфері містобудівельної діяльності. Реформування державної політики у сфері містобудування, контролю та нагляду. ДАБІ, ДІМ.

Нова модель розподілу повноважень у сфері містобудування. Нові державні структури у сфері містобудування. Розмежування існуючих повноважень і функцій. Закон № 199 - IX. Зміни з 1.06.2020. Спроба "Легалізувати" Постанови КМУ № 218 та № 219.

Страхування: нові зміни ! Добровільне страхування замість дозвільних процедур та механізм його впровадження в 2020 році!

Архітектурно-будівельний контроль та нагляд. Розмежування контрольної та наглядової функцій. Впровадження функції альтернативного контролю як альтернатива дозвільним процедурам. Система органів державного містобудівного контролю та нагляду. Застосування принципу альтернативності вибору. Нове поняття містобудівного нагляду та правові механізми його здійснення. Вперше в рамках містобудівного нагляду впроваджено механізм професійного досудового адміністративного оскарження дій суб’єктів містобудівної діяльності. Децентралізація повноважень у сфері дозвільної системи містобудування.

Нова Державна інспекція містобудування (ДІМ): повноваження та функції. Державний містобудівний контроль. Державний містобудівний нагляд. Містобудівний моніторинг.

Запуск ДІМ. Створення та робота місцевих місцевих міжрегіональних територіальних органів. Розмежування функцій. Контроль за дотриманням ліцензійних умов.

ДАБІ. Права ДІМ з 1.06.2020 (виключно за рішенням суду). Скасування МУО, повідомлення, декларацій, сертифіката. Припинити/скасувати право на початок виконання будівельних та підготовчих робіт набуте на Підставі повідомлення. Анулювати / скасовувати документи що затверджують прийняття в експлуатацію.

Державна сервісна служба містобудування України (ДССМ) - Держсервісбуд: повноваження та функції. Дозвільні функції. Реєстраційні функції. Ведення реєстрів. Ліцензування. Атестація та сертифікація. Подача документів Замовниками через систему ЦНАПів що передають їх до відповідних міжрегіональних головних управлінь.

Державне агентство з питань технічного регулювання у містобудуванні України: повноваження та функції. Державна політика у сфері нормування. Перевірка об'єктів на відповідність Держнормам, Параметрам, ДБНам, Єврокодам. Погоджує технічні завдання на розроблення будівельних норм. Забезпечує офіційне оприлюднення будівельних норм.

Мінрегіон: карально - наглядова функція. Застосовує механізм адміністративного оскарження та ОМС щодо реєстраційної та декларативної функції на виконання підготовчих та будівельних робіт.  

Експертиза проектів будівництва. Нові зміни.

 • Проект Постанови від 26.08.2020 «Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи».
 • Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Обов’язковість внесення до реєстру будівельної діяльності відомостей про експертні організації та експертні звіти із додатками про результати експертиз проектів.
 • Укладання договорів через електронний кабінет між Замовником та експертною організацією.
 • «Позитивний» та «негативний» електронний звіт. Скасування ліцензування підрядників з виконання будівельних робіт та перехід до професійної сертифікації спеціалістів містобудування (сертифікат виконробів, інженерів-консультантів, архітектора...).
 • Припинення ліцензування та заміна його сертифікацією виконробів відповідно до норм ЗУ «Про архітектурну діяльність». Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду.
 • Розширення професійної сертифікації відповідальних осіб в галузі містобудування (виконробів, інженерів-консультантів, осіб по наданню адмінпослуг, державних інспекторів контролю та нагляду.)
 • Питання про зупинення, відновлення дії та анулювання ліцензії віднесено до повноважень мінрегіона.

Персональна відповідальність (майнова, адміністративна, кримінальна) Замовника, уповноважених органів містобудування та архітектури, постачальники послуг, проектні організації, головний конструктор, сертифіковані та атестовані особи, органи державного містобудівного контролю, ДССМ та ДАТРМ.

Окремі аспекти кримінальної відповідальності у містобудуванні. Чи врятує запровадження кримінальної відповідальності інспекторів від корупції.

Блок 2. Нова процедура отримання дозвільних документів. Новий порядок виконання підготовчих та будівельних робіт. Дозвільна документація. Чек-листи (повна документація), алгоритм, підстави відмови.

 • Процедура отримання дозволу на виконання будівельних робіт: «чек – листи», поради, детальний алгоритм, підстави відмови. .
 • Чек-листи для ЦНАП.
 • Чек-листи для ДАБІ та ДССМ.
 • Створення виключних переліків для здійснення дозвільних процедур в режимі декларування. Отримуємо дозволи декларативним методом.
 • Перелік документів, що необхідні для видачі дозволів.
 • Нові форми заяв на отримання дозволів та початок виконання підготовчих робіт.
 • Зміни щодо підстав для відмови у видачі дозволу.
 • Як оскаржити рішення про видачу дозволу.
 • Введення об’єкту в експлуатацію. Зміни в нормах права по введенню в експлуатацію: «чек-листи» та «огляд об’єкту». Проблеми, ризики, рішення, детальний алгоритм, підстави відмови.
 • Введення поняття «огляд об'єкту». Перевірка відповідності, достовірності відомостей у поданих документах. Фото- та відео фіксація.
 • ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».
 • Наказ Мінрегіону № 45 як основне джерело конфліктів при проектуванні
 • Роль інженера – консультанта який виконує функції Замовника.


Блок 3. Інженер – Консультант в будівництві . Схема участі Інженера – консультанта на всіх стадіях реалізації інвестиційно – будівельного проекту. Повноваження, функції, відповідальність.

 • Інженер – консультант як повноправний  суб’єкти містобудівної діяльності.  
 • Інженер-консультант як суб’єкт господарювання.
 • Інженер-консультант як відповідальна особа.
 • Зміни в ст. 11 Закону «Про архітектурну діяльність» щодо інженера-консультанта та інженера технічного нагляду. 
 • Нова редакція 2020 примірного переліку базових послуг, які інженер – консультант (суб’єкт господарювання будівництво ) може надавати замовнику за договором на різних етапах управлінням проектом відповідно до стадій його реалізації. 
 • Договірні відносини щодо надання інженерно – консультаційних послуг. Новели Наказу Мінрегіону  89 від 13.04. 2020 "Про затвердження примірних форм договорів про здійснення технічного нагляду та про надання інженерно-консультаційних послуг у будівництві». Примірна форма договору про надання інженерно – консультаційних послуг у будівництві. 
 • Врегулювання оплати послуг. Зміни до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Блок 4. Результат експериментальної роботи електронної системи. Реєстр будівельної діяльності.

 • Склад електронної системи. Реєстр будівельної діяльності. Електронний кабінет користувача. Портал електронної системи.
 • Принципи функціонування електронної системи. Що передбачає презумпція правоти Реєстру.
 • Запровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (з 1.07.2020). Експериментальний проект (з 6 липня по 30 листопада).
 • Почав роботу новий Реєстр будівельної діяльності. Унікальний ID - код кожного об'єкту. В яких документах зазначається. Впровадження нового будівельного реєстру та публічного порталу з повним доступом до всіх даних в т. ч. на карті. Проблемні питання.
 • Створення та ведення всіх документів в електронній формі зразу у систему (містобудівні умови, будівельний паспорт.)
 • Право підписання проектної документації в електронному вигляді: право маєте, а чи можете? Оформлення проектної документації. Протиріччя між паперовим та непаперовим варіантами. Скільки екземплярів та кому ви повинні давати: нарешті врегульовано! Що таке "електронна подача документу". Електронний документ та документ в електронному вигляді: в чому різниця?
 • Онлайн подача документів та отримання результатів.
 • Інспекційний портал ДАБІ. Запуск відкритої системи розгляду дозвільних документів.
 • Надання автоматичних послуг (вже з 1 серпня)
 • Електронний кабінет Забудовника. Що [НЕ]  можна зробити через систему електронного кабінету.
 • Скорочення переліку документів, що подаються для отримання адмінпослуг у сфері будівництва.
 • Отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі.
 • Запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.


Блок 5. Предметно-функціональні аспекти державного контролю у містобудуванні.

Об’єкт будівництва. Контрольні параметри.

 • Терміни і визначення.
 • Види об’єктів будівництва. Суть відмінностей між об’єктом будівництва і об’єктом.
 • Структура об’єкта будівництва. Черги і пускові комплекси.
 • Види будівництва (будівельних робіт) та їх відмінності: нове будівництво, реконструкція, капремонт (будівельні роботи), капремонт (устаткування), поточний ремонт. Модернізація існуючого об’єкта будівництва: ремонт, реконструкція та перепланування. В чому відмінність. Чи відрізняється об’єкт будівництва від об’єкту архітектури.
 • Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес. Хто присвоює адреси. Як правильно скласти назву об'єкту. Де виникає перший раз назва об'єкту будівництва. Як присвоїти адресу будівництву до початку підготовчих робіт на земельній ділянці, що не є об'єктом присвоєння адреси. Проблемні питання, наслідки, місцезнаходження при реконструкції.
  Контрольні  етапи проектування об’єкта будівництва. Вихідна документація.
 • Отримання вихідних даних.
 • Містобудівні умови та обмеження в 2020р. Містобудівні умови і обмеження: відповіді судів на незручні питання. Чи потрібен ДПТ? Чи можна видати кілька МУО на одну ділянку? Чи обов’язково зазначати в МУО числові характеристики об’єкта? Чи може суд змусити надати МУО?
 • Реєстри Містобудівних умов.
 • Склад та зміст проектної документації. Відхилення від ДБН.
 • Розрахунок класу наслідків об'єкту будівництва.
 • Вимоги до розробленої проектної документації на момент передачі замовнику.
 • Необхідність коригування проектної документації у процесі будівництва.
 • Проекти підготовчих робіт. Чи є проект підготовчих робіт складовою проектної документації. Хто його розробляє (автор)?
 • Проектна документація повторного використання.
 • Особливості проектування об’єктів будівництва, на яких роботи виконуються без дозвільних документів, та їх контролю.


Блок 6. Вдосконалення нормування у будівництві. Нові зміни до Закону України «Про будівельні норми». Правовий статус ДБН. Найважливіший ДБН б.2.2.-12.2019 «планування та забудова територій» в дії.

 • Розширення методів встановлення будівельних норм.Суб'єкти нормування у будівництві. Вдосконалення процедури оприлюднення будівельних норм. 
 • Параметричнийо метод нормування.Практика затвердження 
 • Правовий статус ДБН. Вимоги до ДБН: будівельні норми не повинні містити правових норм. Нові ДБН. Нові Постанови КМУ. Нормативні акти МінРегіону.
 • Процедура контролю нових ДБН. Як застосувати до поточних проектів.
 • ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій» в дії. Процедура контролю виконання. Різноманітність кольорових ліній. Гранична межа щільності населення. Особливості застосування ДБН Б.2.2.-12.2019 «Планування та забудова територій» органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Обмеження щільності і поверховості забудови. Пожежні вимоги. Вимоги до інфраструктури.


Блок 7. Експертиза проектів будівництва. Експертиза проектної документації. Експертиза кошторисної документації. Нові зміни.

 • Можливість затвердження проектів будівництва виконкомами сільських, селищних та міських рад щодо об’єктів до 120 млн. грн.
 • Новий ДСТУ 8907:2019 Настанова щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво. (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012). Набрало чинності з 01.07.2020р.
 • Нова редакція ДБН В.12-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.
 • Постанова КМУ №560 «ПОРЯДОК затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», основні принципи і підходи під час проведення експертизи проектної документації на будівництво (уточнення щодо оцінки впливу на навколишнє середовище).Регламент мероприятия

9.00-9.30 Реєстрація учасників у залі та Підключення онлайн-учасників

9.30-11.00 Блок. Олена Ніколаєнко

11.00-11.30 Перерва на каву

11.30-13.30 Блок. Наталя Дицяк

13.30-14.15 Перерва на обід

14.15-17.00 Блок. Дмитро Павленко

В стоимость участия входит

Онлайн участь

— участь у on-line у програмі Zoom;

— можливість задавати питання та отримати відповіді під час семінару

— матеріали на емейл.

— диплом про участь в електронному вигляді      

Участь у залі

— можливість спілкування зі спікерами та іншими учасниками

— будь які питання спікерам під час перерв та після семінару

— обід та кава-брейк у ресторані

— набір канцтоварів

— диплом про участь

ПОЛУЧИТЬ ПРОГРАММУ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

Условия участия
 • Онлайн участие

  Сегодня: 2800 грн.
  с 20.10.21 3100 грн.
 • Участие в зале

  Сегодня: 3200 грн.
  с 20.10.21 3500 грн.
Групповые скидки
2 участника - скидка 5%
3 участника - скидка 7%
4 участника и более - скидка 10%
Регистрация участников9.6774193548387
Билетов Билетов Цена Скидка Всего
1 3100 грн. 300 грн. 2800 грн.
У вас есть промо-код?
0 грн.
Сумма к оплате (на 28.07.2021) 2800 грн. (2800 грн.)

По вопросам участия в мероприятии, связывайтесь по телефонам:

+38 (044) 501-28-69, (067) 504-91-44

— гарантия лучшей цены
— групповые скидки и подарки
— программа лояльности для постоянных клиентов
— оплата производится любым удобным для Вас способом
— 100% возврат при отказе от участия ранее, чем за 14 дней 
(или зачет в стоимость другого события)

С 2005 года наша команда занимается организацией и продвижением выступлений ведущих экспертов 
в области бизнеса и личностного развития. Мы предлагаем программы для улучшения показателей вашего бизнеса и повышения личной эффективности.

 — более 30 организованных бизнес-конференций
 — 145 тренингов и мастер-классов
 — более 5000 участников бизнес-событий
 — тендеры на обучение: свыше 200 корпоративных клиентов

Компания ООО «Персонал Групп» успешно развивает всеукраинский тренинговый портал Training.com.ua и HRM.UA — Журнал HRMagazine

Рассылка анонсов

Подпишитесь на рассылку и узнавайте первым о событиях EVENT.HRM.UA